Category Medycyna

Zapobieganie dławcowi błonicznemu

Zapobieganie. Walka z błonicą jest zadaniem trudnym, ponieważ źródłem zakażenia jest nie tylko chory, ale i nosiciel. W stosunku do chorych istnieje przymusowa hospitalizacja, która z punktu widzenia epidemiologicznego powinna trwać do czasu wyjałowienia jamy nosowo-gardłowej. Wobec nosicielstwa wszelkie zarządzenia przeciwepi- demiczne, praktycznie biorąc, dają wynik co najmniej wątpliwy. Zwalczanie zatem błonicy opiera się głównie na uodparnianiu czynnym przez szczepienia anatoksyną. Dzięki szczepieniom dokonywanym systematycznie zmniejszyła się zapadalność na błonicę, jak tego dowodzą statystyki w wielu krajach, poza tym stwierdza się, że w wypadku zachorowania dziecka szczepionego błonica przebiega u niego znacznie łagodniej. Do szczepień używa się u nas anatoksyny błoniczej, zawierającej w 1 ml 6-0 jednostek antygenowych. Szczepienia są obowiązkowe dla dzieci od 4 miesięcy do 7 roku życia włącznie, ale w wypadku wyjątkowych wskazań epidemicznych przymus szczepień może być rozszerzony na dzieci starsze, od 8 do 14 lat.

Cały wpis

Powikłania w grypie

Badaniem fizykalnym stwierdza się zaczerwienienie twarzy, dość silny stan zapalny spojówek, połączony z lekkim światłowstrętem śluzówka nosa jest obrzęknięta, bez wycieku śluzowego. W gardle stwierdza się silne przekrwienie i obrzęk całej gardzieli, łącznie z migdałkami, oraz niekiedy pojedyncze drobne zmiany krwiotoczne. Rzadko spostrzega się drobne naloty na migdałkach. Objawy fizykalne nad płucami ograniczają się do zaostrzonego szmeru oddechowego. Tony serca są głuche, akcja przyspieszona. Z objawów rzadszych na wzmiankę zasługują: bolesność mięśni podczas obmacywania i osłabienie ich siły, lekko zaznaczone objawy oponowe, lekka sinica, przelotna wysypka. Badanie krwi wykazuje w okresie początkowym mierną leukocytozę, potem leulcopenię ze względną limfocytozą. Opadanie krwinek jest zwykle miernie przyspieszone. Czas trwania choroby waha się zwykle od 5—1-0 dni, jeżeli nie brać pod uwagę powikłań. Cechą charakterystyczną dla grypy jest, że chore dzieci, leżąc w łóżku, czują się dość dobrze, natomiast po próbach zbyt wczesnego wstawania wykazują duże osłabienie i niejednokrotnie ponownie muszą kłaść się do łóżka. Należy o tym pamiętać, że okres rekonwalescencji w grypie jest stosunkowo długi i trwa około 2 tygodni, zanim dziecko wróci całkowicie do stanu sprzed choroby.

Cały wpis

Powikłanie nieżytu nosa u niemowląt

Najczęstszym powikłaniem nieżytu nosa u niemowląt jest zapalenie ucha środkowego i zapalenie dróg oddechowych, do zapalenia płuc włącznie. U dzieci starszych, u których zatoki przynosowe są w okresie rozwoju lub już wykształcone, dochodzi niebezpieczeństwo zapalenia zatok. U niemowląt niewinny „katarek”, czy też „sapka” stają się często przyczyną ciężkich stanów toksycznych. Sprzyja temu również specyficzna budowa anatomiczna trąbki słuchowej u niemowląt, która stanowi z uchem środkowym prawie jedną całość, mającą nieprzerwaną łączność za pośrednictwem błony śluzowej. Należy również pamiętać, że u niemowląt może występować przerost migdałka gardłowego (trzeciego), co zaostrza przebieg ostrych nieżytów nosa i usposabia do częstego powikłania w postaci zapalenia ucha środkowego.

Cały wpis

Aspergillosis

W postaci rozsianej rokowanie jest zawsze poważne. Zapobieganie i leczenie: w profilaktyce tego schorzenia ważne jest usunięcie chorych migdałków i zmienionych próchniczo zębów. Leczenie polega na stosowaniu skojarzonego leczenia penicyliną z sulfonamidami przez okres 8—1-0—12 tygodni. Leczenie tetracyklinami jest mniej skuteczne. W wybranych przypadkach stosuje się leczenie chirurgiczne.

Cały wpis

Choroby zakaźne

W chorobach zakaźnych objawowe leczenie nieżytów ostrych nosa jest takie samo. Dziecko naturalnie wymaga prawidłowego leczenia ogólnego, omawianego w rozdziałach o chorobach zakaźnych.

Cały wpis

CHOROBY JELIT

Wrodzona niedrożność jelit wraz z niedrożnością odbytu jest omówiona w rozdziale: „Fizjologia i patologia noworodka”.

Nabyta niedrożność jelit może powstawać w sposób ostry lub przewlekły, a przyczyny jej mogą być bardzo różne.

Cały wpis

Uchyłek Meckela

Uchyłek Meckela występuje u około 2% dzieci i może być przyczyną niedrożności jelit oraz może ulegać zapaleniu ze wszystkimi jego następstwami. Niedrożność przybiera postaci wgłobienia, żawęźlenia lub skrętu, a nawet postać uwięźniętej przepukliny, a jej obraz kliniczny opisano przy omawianiu niedrożności jelit.

Cały wpis

Opróżnienie się czyraka

Wyżej wymienione dominujące objawy ostrego zapalenia ucha środkowego szybko ustępują, jeśli wydzielina zapalna znajdzie ujście, a nie wystąpią powikłania. Wydzielina zapalna może znaleźć ujście w następstwie samorzutnego przedziurawienia błony bębenkowej, lub też drogą wykonanej paracentezy.

Cały wpis

Zmiany zapalne w błonie śluzowej

Niewątpliwym czynnikiem usposabiającym jest zaparcie stolca. Ponadto zapalenie wyrostka robaczkowego pojawia się często w następstwie takich chorób, jak choroba reumatyczna, ostre zakaźne zapalenie żołądka i jelit, płonica, odra itd. Szczególnie złośliwy przebieg ma zapalenie wyrostka robaczkowego po odrze. Pewną rolę przyczynową odgrywa także inwazja owsików.

Cały wpis

Badanie palpacyjne

Podstawowy zespół objawów w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego stanowią: umiejscowiony ból brzucha, gorączka, wymioty i zaparcie. Do tego zespołu dochodzą: tkliwość uciskowa w prawym podbrzuszu, osłabienie ruchów robaczkowych i leukocytoza. Ból brzucha zlokalizowany przez dziecko w prawym dole biodrowym jest znamienny dla zapalenia wyrostka. Towarzyszy mu ograniczone napięcie powłok brzusznych i tkliwość na dotyk. Nierzadko jednak dziecko lokalizuje ból w okolicy pępka (możliwość pomyłki z kolką pępkową). W razie nieprawidłowego położenia wyrostka robaczkowego umiejscowienie bólów może być bardzo różne i niejednokrotnie zaskakujące. Nasilenie bólów w zapaleniu wyrostka może być bardzo różne, od silnych napadowych do prawie zupełnego braku bólów. Niektóre dzieci skrywają ból z obawy przed zabiegiem i dopiero obserwacja twarzy dziecka podczas uciskania brzucha w okolicy punktu Mc Burneya, a zwłaszcza wywoływanie objawu Blumberga pozwala na wykrycie bolesności uciskowej. Brak wyraźnie i łatwo stwierdzalnej bolesności brzucha jest zwłaszcza częsty u niemowląt. Trzeba tu niekiedy szczególnie umiejętnego i delikatnego badania i wnikliwej obserwacji, aby postawić właściwe rozpoznanie. Przystępując do badania palpacyjnego, należy dziecko uspokoić, następnie badać je bardzo delikatnie i powoli, zaczynając obmacywanie od lewej strony brzucha. Przez cały czas badania należy pilnie obserwować rysy twarzy i zachowanie się dziecka. Bolesność objawia się najczęściej skrzywieniem twarzy i skurczem prawej kończyny dolnej. Czasem dokładne badanie palpacyjne jest możliwe do przeprowadzenia tylko we śnie.

Cały wpis

Gliceryna, Grzyby trujące i Hydantal

Objawy: obniżenie temperatury, zapaść, niepokój, bóle w okolicy nerek, krwawe biegunki.

Leczenie: płukanie żołądka węglem, duże ilości płynów, środki krążeniowe.

Cały wpis

CHOROBY PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO I MAŁŻOWINY

Woszczynę w postaci korka zamykającego przewód słuchowy zewnętrzny spotykamy u dzieci równie często jak u dorosłych. Woszczynę należy umiejętnie wypłukać, by nie sprawić dziecku bólu. Jeśli korek woszczynowy jest tak twardy, że nie udaje się go od razu wypłukać, powinno się matce zalecić, by zakrapiała dziecku kilka razy dziennie przez szereg dni 3% roztwór dwuwęglanu sodu. Zwykle po kilku dniach bez trudności daje się wypłukać rozmiękły korek woszczynowy. Tylko w rzadkich przypadkach jesteśmy zmuszeni usunąć woszczynę tępym haczykiem, lecz lepiej zabieg ten pozostawić otiatrze.

Cały wpis

Wrzody żołądka

Wrzody żołądka i dwunastnicy występujące w wieku szkolnym powstają bardzo często na podłożu nerwicowym. Poza tym w przypadkach przewlekłego leczenia kortykoidami nie należy do rzadkości tworzenie się wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Częstość ich występowania nasila się w wieku pokwitania. W większości przypadków stwierdza się chorobę wrzodową w wywiadzie rodzinnym. Wrzody trawienne w tym wieku, podobnie jak i wrzody w okresie niemowlęcym, umiejscawiają się częściej w dwunastnicy niż w żołądku. Anatomopatologicznie przedstawiają się one jako nieregularne ubytki błony śluzowej, drążące w głąb do warstwy mięśniowej. Odczyn zapalny oraz obwałowanie niszy wrzodowej, jak również podminowanie brzegów są niezbyt silne.

Cały wpis