Choroby zakaźne

W chorobach zakaźnych objawowe leczenie nieżytów ostrych nosa jest takie samo. Dziecko naturalnie wymaga prawidłowego leczenia ogólnego, omawianego w rozdziałach o chorobach zakaźnych.

Duże znaczenie ma zapobieganie. Dzieci, a szczególnie niemowląt, nie wolno wprowadzać w skupisko ludzi, zwłaszcza podczas epidemii grypy i chorób zakaźnych. W okresie epidemii grypy nie należy całować dzieci, nie pozwalać na zbliżanie się do niemowląt i dzieci osób chorujących na nieżyt nosa. Nieżytom nosa sprzyja przegrzanie dzieci.

Jeżeli zaistnieją sprzyjające warunki, ostry nieżyt nosa może przejść w przewlekły.

U dzieci i niemowląt przewlekłe nieżyty nosa spotykamy najczęściej w przypadkach przerostu migdałka gardłowego, zalegającego ciała obcego w nosie, w przypadkach wad wrodzonych upośledzających drożność nosa, a u dzieci starszych w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych.

U dzieci, podobnie jak u dorosłych, rozróżniamy trzy zasadnicze postacie przewlekłych nieżytów nosa.

– 1. Nieżyt nosa przewlekły (rhinitis chronica simplex) cha-rakteryzuje się stałym lub bardzo częstym wyciekiem wydzieliny śluzowej lub śluzoworopnej, upośledzeniem drożności nosa w różnych porach dnia, lecz przede wszystkim w nocy, oraz częstym kichaniem. U dzieci małych ustawiczny wyciek z nosa wywołuje nadżerki i wypryski w okolicy przedsionka nosa. Dzieci te często oddychają ustami, chrapią w czasie snu.

Leczenie musi być przede wszystkim przyczynowe i dlatego przypadki takie należy kierować do specjalisty.

– 2. Przewlekły nieżyt przerostowy nosa, spowodowany, jak sama nazwa wskazuje, przerostem błony śluzowej, charakteryzuje uporczywa niedrożność nosa. Błona śluzowa w tych przypadkach wykazuje często przerost w tylnych odcinkach małżowin dolnych, przegrody nosa itd. Zmiany przerostowe na śluzówce tym się przede wszystkim różnią od zmian w nieżytach przewlekłych prostych, że nie reagują lub reagują bardzo słabo na środki obkuręzające. Dokładna etiologia tego schorzenia nie jest znana. Leczenie w tych przypadkach należy wy-łącznie do specjalisty, który może je przeprowadzić przeważnie na drodze operacyjnej.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>