Problemy seksualne mają duże znaczenie

Nie ulega żadnej wątpliwości, że problemy seksualne odgrywają u nas szczególną rolę, przyciągającą uwagę i podniecającą wyobraźnię. Pytanie tylko, czy jest to zjawisko o charakterze pierwotnym, czy jest to raczej wynik licznych frustracji, zakazów i sankcji, jakimi w naszej kulturze obwarowane są zagadnienia seksu.

Reklama samochodów, pralek, a nawet wybory prezydenckie w niektórych krajach nie obywają się bez bardziej lub mniej wyraźnej pornografii, mającej zainteresować widza, pozyskać jego przychylność dla określonej akcji. Zgodnie z teorią Freuda, pierwotnym czynnikiem w tym zjawisku jest popęd seksualny. Ostatecznie id 7 jest w znacznie korzystniejszej sytuacji w wypadku takiej organizacji pola recepcji

– 1 działania, w jakiej podniety i czynności seksualno-erotyczne mogą

– 7 Id, ego, superego – trzy warstwy osobowości wyróżnione w pierwszej teorii Freuda. Id – jest wyrazem ślepych, instynktownych dążeń biologicznych, ego – rozumu, ,a superego – nabytego w toku wychowania sumienia. Wzajemne ustosunkowanie się i znaczenie tych trzech warstw określa sposób funkcjonowania człowieka. Ego doczekało się wielu dalszych opracowań i weszło do słownika psychologii współczesnej jako termin określający stopień, w jakim człowiek jest zdolny kierować się w swoim działaniu przesłankami realistycznymi, przeciwstawiając się naciskom własnych infantylnych pragnień lub nabytych norm kulturowych. spełniać swoje funkcje nie tylko bez surowej kontroli superego, ale wręcz przeciwnie, uzyskać sankcję oficjalnej zgody otoczenia. Pewne obyczaje, zarówno ludów pierwotnych, jak i wysoko rozwiniętych kultur, polegają na celowym organizowaniu sytuacji dających możliwość realizacji nie skrępowanej moralnymi zakazami aktywności erotycznej. Tradycje nocy świętojańskiej, ofiary kapłanki w świątyniach bogini miłości, domy publiczne, lokale strip-tease’u mogą tu służyć za przykład dokumentujący tezę o pierwotnym, podstawowym znaczeniu aktywności seksualnej człowieka. W tym ujęciu obyczaje te można uważać za swego rodzaju klapy bezpieczeństwa pozwalające na upust nadmiernie skoncentrowanej i grożącej nie kontrolowanym wybuchem energii libido. Wielu myślicieli, również pozostających pod wpływem religii, uważało te instytucje za kloaki, nieprzyjemne, odpychające, ale równie jak kloaki niezbędne.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>