Badanie palpacyjne

Podstawowy zespół objawów w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego stanowią: umiejscowiony ból brzucha, gorączka, wymioty i zaparcie. Do tego zespołu dochodzą: tkliwość uciskowa w prawym podbrzuszu, osłabienie ruchów robaczkowych i leukocytoza. Ból brzucha zlokalizowany przez dziecko w prawym dole biodrowym jest znamienny dla zapalenia wyrostka. Towarzyszy mu ograniczone napięcie powłok brzusznych i tkliwość na dotyk. Nierzadko jednak dziecko lokalizuje ból w okolicy pępka (możliwość pomyłki z kolką pępkową). W razie nieprawidłowego położenia wyrostka robaczkowego umiejscowienie bólów może być bardzo różne i niejednokrotnie zaskakujące. Nasilenie bólów w zapaleniu wyrostka może być bardzo różne, od silnych napadowych do prawie zupełnego braku bólów. Niektóre dzieci skrywają ból z obawy przed zabiegiem i dopiero obserwacja twarzy dziecka podczas uciskania brzucha w okolicy punktu Mc Burneya, a zwłaszcza wywoływanie objawu Blumberga pozwala na wykrycie bolesności uciskowej. Brak wyraźnie i łatwo stwierdzalnej bolesności brzucha jest zwłaszcza częsty u niemowląt. Trzeba tu niekiedy szczególnie umiejętnego i delikatnego badania i wnikliwej obserwacji, aby postawić właściwe rozpoznanie. Przystępując do badania palpacyjnego, należy dziecko uspokoić, następnie badać je bardzo delikatnie i powoli, zaczynając obmacywanie od lewej strony brzucha. Przez cały czas badania należy pilnie obserwować rysy twarzy i zachowanie się dziecka. Bolesność objawia się najczęściej skrzywieniem twarzy i skurczem prawej kończyny dolnej. Czasem dokładne badanie palpacyjne jest możliwe do przeprowadzenia tylko we śnie.

Badanie palpacyjne należy w każdym przypadku uzupełnić badaniem per rectum. Pozwala ono na stwierdzenie tkliwości na ucisk i nacieczenia w miejscu typowym dla wyrostka robaczkowego. Szczególnie miarodajne jest stwierdzenie objawu Blumberga na tej drodze.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>