OSTRE REUMATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW

OSTRE REUMATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW (POŁY ARTHRITIS RHEUMATICA ACUTA). Ostra choroba reumatyczna pod postacią zapalenia stawów jest u dzieci znacznie rzadsza niż u dorosłych. W 75°/o towarzyszą jej zmiany zapalne w mięśniu sercowym. Zaczyna się zwykle temperaturą do 39°C, bólem głównie dużych stawów kolanowych i łokciowych. Rzadziej obejmuje drobne stawy szyi, dłoni i stóp. Ból jest na ogół krótkotrwały, czasami tylko przez kilka godzin. Niekiedy towarzyszy temu obrzęk i zaczerwienienie stawów. Zmiany są lotne, przenoszą się szybko z jed-nego stawu na drugi, czemu towarzyszą na ogół zwyżki temperatury. Nie spostrzega się upośledzenia czynnych i biernych ruchów oraz zajęcia symetrycznych stawów. Zawsze towarzyszy temu przyspieszone opadanie krwinek czerwonych, podwyższona leukocytoza oraz wysokie miano antystreptolizyn i odchylenia w proteinogramie.

Ostre reumatyczne zapalenie stawów należy różnicować z pierwotnie przewlekłym gośćcem, który przebiega bardziej przewlekle, toczy się w symetrycznych stawach i wywołuje duże zniszczenia i zniekształcenia stawów. Rozstrzygające znaczenie w różnicowaniu z chorobami krwi i układu krwiotwórczego ma badanie obrazu krwi i szpiku.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>