Częste powikłania krztuśca

Do częstych powikłań należy zapalenie węzłów chłonnych podszczękowych lub kąta żuchwy w ciężkich septycz- nych postaciach proces rozszerza się także na węzły chłonne szyi głębokie. Pod względem klinicznym stan ten charakteryzuje się obrzękiem, bolesnością i gorączką. Przeważnie proces ten cofa się po kilku dniach, ale może dojść do zropienia. Niekiedy po przejściu stanu ostrego i spadku temperatury powiększenie węzłów utrzymuje się czas dłuższy (8—1-0 tygodni) nie dając żadnych objawów poza nieznaczną tkliwością dotykową.

Do częstych powikłań należy również zapalenie ucha środ-kowego. Występuje ono zwykle w 2—3 tygodniu choroby, czasem jednak już w pierwszych dniach choroby. Początek bywa dość ostry, z wysoką temperaturą, bólem ucha samoistnym lub na ucisk. U niektórych dzieci czasem nie ma objawów poprzedzających i niespodziewane wystąpienie ropotoku daje znać o schorzeniu ucha. Zejście tej sprawy bywa różne. W przypadkach pomyślnych po kilkutygodniowym wycieku ropnym proces może się zagoić bez śladu albo pozostawia trwałe ubytki w błonie bębenkowej, co powoduje upośledzenie słuchu. Czasem dochodzi do zniszczenia kosteczek słuchowych, a nawet błędnika, i całkowitej głuchoty. Proces zapalny może przejść na wyrostek sutkowaty, co powoduje gorączkę, obrzęk skóry nad uchem, obrzmienie węzła chłonnego zausznego, uniesienie małżowiny usznej i bolesność na ucisk szczytu wyrostka sutkowatego. Ten stan wymaga leczenia chirurgicznego, chociaż wczesne zastosowanie antybiotyków w dawkach wysokich może spowodować cofnięcie się zapalenia. W przeciwnym razie może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub powstania ropnia mózgu, albo zakrzepu zatok żylnych.

Powikłania ze strony jam bocznych nosa dotyczą głównie zatoki bocznej Highmora oraz zatoki sitowej. Zajęcie zatoki Highmora charakteryzuje się intensywnym katarem, obrzękiem tej okolicy szczęki górnej, bolesnością, gorączką. Podobnie i zapalenie zatoki sitowej zaznacza się wyciekiem ropnym z nosa, obrzękiem i zaczerwienieniem powiek i spojówek oka po tej stronie.

Przewlekający się proces zapalny w zatoce sitowej może przejść na opony mózgowe.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>