Opróżnienie się czyraka

Wyżej wymienione dominujące objawy ostrego zapalenia ucha środkowego szybko ustępują, jeśli wydzielina zapalna znajdzie ujście, a nie wystąpią powikłania. Wydzielina zapalna może znaleźć ujście w następstwie samorzutnego przedziurawienia błony bębenkowej, lub też drogą wykonanej paracentezy.

W przypadkach opróżnienia się czyraka przewodu słuchowego zewnętrznego burzliwe objawy również szybko łagodnieją. Jeśli w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego wystąpią groźne powikłania, to samoistny lub spowodowany paracentezą odpływ wydzieliny zapalnej, bez energicznego leczenia antybiotykami i bez koniecznych nieraz zabiegów operacyjnych, nie da pożądanego wyniku.

Natomiast w przewlekłych zapaleniach mamy zupełnie odmienny przebieg choroby, Prócz uporczywego ropotoku u starszych dzieci spostrzegamy upośledzenie słuchu. Niepokojących objawów nie widzimy nieraz przez bardzo długi okres (miesiące i lata). Dopiero, gdy przewlekłe zapalenie ucha środkowego ulegnie zaostrzeniu, spowodowanym dodatkową infekcją lub chorobą zakaźną, lub gdy proces chorobowy z ucha przejdzie w głąb czaszki, lub też wystąpi ogólna posocznica, wtedy występują często nagle groźne objawy, które zmuszają lekarza otiatrę do natychmiastowej interwencji.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>