Zapalenie przydatkó i wynikające z tego powikłania

W przypadkach powikłanych zapaleniem przydatków, kiedy jakiekolwiek zabiegi wewnątrzmaciczne są przeciwwskazane, a krwawienie utrzymuje się nadal mimo zastosowanego leczenia, zalecić można tamponadę pochwy gazą antysep- tyczną, przepojoną żelatyną lub koagulenem. Gazę powinno się usunąć po upływie 6-8 godzin, po czym – po przepłukaniu pochwy ciepłą wodą – wprowadzić nowy tampon, jeśli krwawienie nie ustało.

Dobre usługi w tamowaniu krwotoków z części rodnych oddaje czasem stosowanie energii promienistej (rad, Roentgen) i elektroterapii (patrz wyżej).

We wszystkich przypadkach krwawień z macicy chodzi o jaknajszybsze i najdokładniejsze stwierdzenie ich przyczyny, gdyż zastosowanie środków leczniczych powinno być uzasadnione. U kobiet w okresie dojrzałości płciowej należy przede wszystkim wyłączyć poronienie. Jeśli badaniem wewnętrznym stwierdzimy istnienie nowotworu, to stosowanie leków podawanych doustnie, przestrzyknięć pochwy ciepłą i zimną wodą – nie prowadzi do celu. W przypadkach takich, jeśli krwawienie jest obfite, należy uciec się raczej do tamponady pochwy./Wszelkie krwawienia po ostatecznym zatrzymaniu się cyklów miesięcznych powinny stanowić wskazanie do wyłyżeczkowania i poddania wyskrobin badaniu mikroskopowemu. Równie podejrzane są krwawienia z części rodnych dzieci z wyjątkiem krwawienia w pierwszych dniach po przyjściu na świat noworodka, co ma podłoże hormonalne. W okresie pokwitania i w pierwszych latach cyklu miesięcznego krwawienia są zwykle dowodem zaburzeń czynnościowych jajników i nie wymagają miejscowego leczenia.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>