Częste powikłania krztuśca

Do częstych powikłań należy zapalenie węzłów chłonnych podszczękowych lub kąta żuchwy w ciężkich septycz- nych postaciach proces rozszerza się także na węzły chłonne szyi głębokie. Pod względem klinicznym stan ten charakteryzuje się obrzękiem, bolesnością i gorączką. Przeważnie proces ten cofa się po kilku dniach, ale może dojść do zropienia. Niekiedy po przejściu stanu ostrego i spadku temperatury powiększenie węzłów utrzymuje się czas dłuższy (8—1-0 tygodni) nie dając żadnych objawów poza nieznaczną tkliwością dotykową.

Cały wpis

Niedrożność spastyczna

Niedrożność spastyczna u dzieci należy do wielkich rzadkości. Niedrożność mechaniczna (ileus) może mieć następujące przyczyny: wgłobienie, uwiężnięcie przepukliny, zadzierzgnięcie, zrosty pozapalne i pooperacyjne, uchyłki i torbiele, ciała obce, kamienie kałowe, zagęszczona smółka, guzy nowotworowe, kłęby glist itd. Zależnie od przyczyny objawy niedrożności mogą występować nagle lub narastać stopniowo. Do najczęstszych przyczyn niedrożności jelit u dzieci należy wgłobienie (99% przypadków niedrożności u niemowląt) i uwiężnięcie przepukliny.

Cały wpis

Objawy kliniczne wgłobienia

Objawy kliniczne wgłobienia są bardzo charakterystyczne i przy uważnym przeprowadzeniu badania na ogół łatwo prowadzą do ustalenia rozpoznania. Choroba rozpoczyna się nagle, wśród pełni zdrowia, ostrym bólem brzucha, który powtarza się w formie napadów. Równocześnie dziecko blednie, leży nieruchomo, na skórze pojawia się zimny pot. Bóle nadchodzą okresowo i stają się coraz gwałtowniejsze, tak że dziecko niekiedy zwija się z bólu. Pojawienie się bólu odpowiada kurczowi odcinka jelit powyżej wgłobienia. W okresie między napadami bólów, zwłaszcza na początku choroby, dziecko czuje się lepiej i zdradza nawet niekiedy chęć do picia. Przeważnie jednak istnieje wyraźna niechęć do picia, a wszelkie próby karmienia powodują wymioty. W miarę rozwoju choroby bóle stają się słabsze z powodu wyczerpania siły mięśni jelitowych. Wymioty, niepokój dziecka pojawiają się w krótkim czasie od początku bólów i stopniowo nasilają się, niekiedy aż do wymiotów kałowych. Ustąpienie bólów i zjawiająca się. chęć do picia jest objawem samoistnego ustąpienia wgłobienia. Po około 8 do 24 godzinach w stolcu pojawia się krew ze śluzem. Brzuch początkowo miękki ulega stopniowo wzdęciu i staje się tkliwy na ucisk. Niekiedy widoczne jest poprzez po- włoki brzuszne stawianie się. pętli jelitowych. Stan dziecka pogarsza, się, występują objawy zapaści i zatrucia rozkładającą się treścią jelitową. W okolicy wgłobienia (najczęściej w prawym dole biodrowym) wyczuwa się poprzez powłoki guz w kształcie kiełbaski, gładki, ruchomy, bolesny. Wymacanie guza jest niekiedy bardzo trudne lub zupełnie niemożliwe. Nierzadko guz ten udaje się wymacać palcem wprowadzonym do odbytnicy, przy czym bardzo często po wyjęciu palca znajduje się na nim krew. Jeżeli z powodu napięcia powłok brzusznych wymacanie guza jest utrudnione, można dokonać tego w uśpieniu dziecka.

Cały wpis

Choroba wrzodowa

Szczególnym rodzajem ciała obcego są tzw. bezoary, czyli masy splątanych i zbitych włosów lub spilśnionych włókien roślinnych połykanych przez dziecko. Zdarzają się one u dzieci o spaczonym smaku lub z niedorozwojem umysłowym i wymagają usunięcia na drodze operacyjnej.

Cały wpis

Gorączka

Gorączka jest najczęściej w granicach średniej, zdarzają się także przypadki z wysoką temperaturą ciała. Wzrost gorączki i narastanie bólów nasuwają zawsze podejrzenie przejścia procesu zapalnego na otrzewną.

Cały wpis

Skręt jelit

Skręt jelit, zadzierzgnięcie (volvulus) itd. zdarzają się bardzo rzadko. Przyczyną ich jest zwykle zbyt długa krezka lub wydłużenie jelit. Objawy i postępowanie jak przy wgłobieniu.

Cały wpis

OSTRE REUMATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW

OSTRE REUMATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW (POŁY ARTHRITIS RHEUMATICA ACUTA). Ostra choroba reumatyczna pod postacią zapalenia stawów jest u dzieci znacznie rzadsza niż u dorosłych. W 75°/o towarzyszą jej zmiany zapalne w mięśniu sercowym. Zaczyna się zwykle temperaturą do 39°C, bólem głównie dużych stawów kolanowych i łokciowych. Rzadziej obejmuje drobne stawy szyi, dłoni i stóp. Ból jest na ogół krótkotrwały, czasami tylko przez kilka godzin. Niekiedy towarzyszy temu obrzęk i zaczerwienienie stawów. Zmiany są lotne, przenoszą się szybko z jed-nego stawu na drugi, czemu towarzyszą na ogół zwyżki temperatury. Nie spostrzega się upośledzenia czynnych i biernych ruchów oraz zajęcia symetrycznych stawów. Zawsze towarzyszy temu przyspieszone opadanie krwinek czerwonych, podwyższona leukocytoza oraz wysokie miano antystreptolizyn i odchylenia w proteinogramie.

Cały wpis

Leczenie w okresie niemowlęcym

Przytoczone objawy pozwalają jedynie na podejrzenie wrzodu, natomiast jego rozpoznanie opiera się głównie na stwierdzeniu typowej niszy w badaniu radiologicznym. Obecność krwi w stolcu (próba benzydy- nowa) lub w wymiotach wspiera w dużym stopniu badanie rentgenowskie. Należy jednak zawsze wyłączyć możliwość krwi w żołądku z innych źródeł (krwawienie z nosa, żylaków przełyku itp.). Badanie kwaś- ności soku żołądkowego daje najczęściej wyniki prawidłowe, rzadko podwyższone. W rozpoznawaniu należy zawsze brać pod uwagę zapalenie wyrostka robaczkowego, uchyłek Meckela, polipy jelit, lambliazę, a w okresie niemowlęcym — zwężenie odźwiernika.

Cały wpis

OGÓLNA SYMPTOMATOLOGIA CHORÓB USZU

U niemowląt. W przypadkach zwykłych ostrych zapaleń ucha środkowego, tzw. otilis media acuta manitesia, lub zapalenia ucha zewnętrznego niemowlę reaguje podwyższoną ciepłotą ciała, płaczem, budzeniem się w nocy z krzykiem, tarciem główką o poduszkę i silną nieraz wrażliwością ucisku na skrawek. Podczas napadów bólu niemowlę bije rączkami w powietrzu, podrzuca tułów ku górze. Występujące podczas ssania nasilenie bólu ucha zmusza niemowlę do puszczania piersi matki lub wypluwania smoczka.

Cały wpis

Rokowanie gorączki

Pewną odrębną postać przyjmuje podostre lub przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego. Zwykle jedynym objawem są nawracające napadowe lub okresowe bóle lub pobolewania w prawym dole biodrowym lub w okolicy pępka i mniej lub więcej zaznaczona tkliwość na obmacywanie. Stan taki może trwać latami, ustępując w końcu lub przechodząc w ostre zapalenie. W rozpoznawaniu różnicowym należy uwzględniać przede wszystkim ostrą niedrożność jelit, tzw. kolkę pępkową, zapalenie miedniczek nerkowych lub kamicę nerkową, ostre zatrucie lub zapalenie żołądka i jelit oraz wymioty acetonemiczne. Ponadto należy brać pod uwagę także ostre zapalenie węzłów krezkowych, cho- robę reumatyczną, chorobę Schónlein-Henocha, zapalenie uchyłka Meckela oraz prawostronne zapalenie płuc.

Cały wpis