Badania kliniczne nad działaniem izofluranu

Enfluran działa na układ krążenia słabiej niż halotan. Nie daje widocznej zmiany kurczliwości zdrowego mięśnia sercowego, choć „uczula” go nieznacznie na działanie egzogennych amin katecholowych. Niemiaro- wości po enfluranie występują rzadko i środek ten może być stosowany przy dużym stężeniu endogennych amin katecholowych. Zwiększa on przepływ krwi przez skórę i mięśnie [7], W początkowym okresie znieczulenia ogólnego enlluran powoduje przejściowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, średnio o ok. 15°/o poziomu wyjściowego. Stwierdza się też zmniejszenie objętości wyrzutowej serca średnio o 12% i wzrost ośrodkowego ciśnienia żylnego średnio o 69% [16]. Ciśnienie krwi wyraźnie obniżone podczas indukcji znieczulenia ogólnego (nie jest groźne dla zdrowego człowieka, gdyż nie jest większe niż obniżenie ciśnienia podczas snu fizjologicznego) wyrównuje się podczas trwania anestezji i może ponownie zmniejszyć się przy stosowaniu dużych stężeń enfluranu.

Izofluran wydaje się być jeszcze lepszym i bardziej bezpiecznym środkiem znieczulającym ogólnie niż enfluran. Dotychczas nie ma jednoznacznych doniesień na temat depresyjnego wpływu tego środka na układ krążenia, nie zaobserwowano dotąd, aby ten środek powodował arytmie oraz uwrażliwiał mięsień sercowy na aminy katecholowe. Stwierdzono jedynie, że wraz z pogłębieniem znieczulenia ogólnego obniża się ciśnienie krwi. Badania kliniczne nad działaniem niepożądanym tego środka nadal trwa ją U, 7, 91.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>