Niedrożność spastyczna

Niedrożność spastyczna u dzieci należy do wielkich rzadkości. Niedrożność mechaniczna (ileus) może mieć następujące przyczyny: wgłobienie, uwiężnięcie przepukliny, zadzierzgnięcie, zrosty pozapalne i pooperacyjne, uchyłki i torbiele, ciała obce, kamienie kałowe, zagęszczona smółka, guzy nowotworowe, kłęby glist itd. Zależnie od przyczyny objawy niedrożności mogą występować nagle lub narastać stopniowo. Do najczęstszych przyczyn niedrożności jelit u dzieci należy wgłobienie (99% przypadków niedrożności u niemowląt) i uwiężnięcie przepukliny.

a. Wgłobienie jelit występuje przeważnie w pierwszych – 2 latach życia (rzadko w 1 miesiącu życia), częściej u chłopców. Do czynników usposabiających zaliczamy nadmierną ruchliwość jelita i krezki, niedorozwoje odcinkowe jelita, uchyłek Meckela, urazy brzucha, polipy i torbiele, ostrą niestrawność, zaparcia, stosowanie środków przeczyszczających itp. Niektóre dzieci wykazują szczególną skłonność do wgło- bienia, które może u nich powtarzać się kilkakrotnie.

Samo wgłobienie polega na tym, że pewien „odcinek jelita ulegając sfaldowaniu wsuwa się do światła odcinka niższego (ryc. 54), czyli że część wgłobiona (intussusceptum) wnika do części wgłabiającej (intus- suscipiens).

Najczęściej jelito cienkie wgłabia się przez zastawkę Bauhina do jelita grubego wgłobienia w innych miejscach spotyka się rzadziej.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>