Category Medycyna

Pęknięcie jajowodu

Pęknięciu jajowodu towarzyszy zawsze krwotok do jamy brzusznej, którego nasilenie uzależnione jest od wielkości przerwanych naczyń krwionośnych. Jeśli jajowód pęknie w kierunku swej krezki, dochodzi do wytworzenia krwiaka między blaszkami więzu szerokiego.

Cały wpis

Zabezpieczenie śluzówki sromu

Ze względu na szkodliwe oddziaływanie samej wody na nabłonek pochwowy wskazane jest stosowanie roztworów izotonicznych i alkalicznych, a więc najlepiej dodatku dwuwęglanu sodu (10-15 g na litr). Do przepłukiwań należy używać raczej konewcczek z szklanymi lub kauczukowymi kankami zaopatrzonymi w kilka otworów niż przyrządów, z których woda wydobywa się pod ciśnieniem. Koneweczka Hegara powinna być zawieszona niezbyt wysoko nad łóżkiem (60-70 cm), gdyż opisywano wypadki, że pod ciśnieniem zbyt wielkim woda przedostawała się w sprzyjających warunkach (otwarta szyjka) do jajowodów i dalej, powodując napady bólów, wymioty, a nawet zapaść.

Ilość i temperatura wody stosowanej do przepłukiwań pochwy zależna jest od rodzaju schorzenia. W krwotokach, towarzyszących sprawom zapalnym przydatków macicy lub mięśniakom macicy, stosuje się przepłukiwania wodą o temperaturze od 45-50° w ilościach 4 litrów lub więcej, po kilka razy dziennie.

Cały wpis

Macica

Przemieszczeniom macicy bardzo często towarzyszą przemieszczenia pochwy. Pośród tego rodzaju stanów patologicznych najczęściej spotykane jest obniżenie albo wypadnięcie pochwy (descendus et prolapsus vaginae).

Cały wpis

PRZEROST TRZONU MACICY

Do przerostu trzonu macicy dochodzi, podobnie jak w innych miejscach ustroju, w przypadkach gdy mięsień macicy stara się pokonać jakąś przeszkodę. Stanowić ją może zwężenie szyjki macicznej, nagromadzenie się krwi w macicy lub w pochwie (krwiaki), rozwój mięśniaków lub mięsaków, które skurcze trzonu starają się wypchnąć z jamy macicy do szyjki itp. Taki sam wpływ wywierają niekiedy mięśniaki śródśclenne lub rak trzonu, w których przebiegu przychodzi do znacznego zgrubienia całej ściany narządu.

Cały wpis

STREPTOMYCYNA

Wykonanie podstawowych badań audiometrycznych i określenie pobudliwości błędników przed leczeniem, w czasie jego trwania i po leczeniu pozwala na wczesne uchwycenie objawów ototoksycznych działania antybiotyków.

Cały wpis

SKUTKI DZIAŁANIA KANCEROGENÓW

Z doświadczeń, które stanowiły podstawę do wyprowadzenia przedstawionego wyżej wzoru, wynika przede wszystkim, że skutki działania kancerogenów pierwotnych są nieodwracalnej rozkład dawki w czasie nie ma bowiem wpływu na efekt ostateczny. Z tych samych badań wynika ponadto, że w działaniu takich kancerogenów nie ma dawki progowej w warunkach ekspozycji na niewielką dawkę jedynie bardzo znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo rozwoju .nowotworu z powodu znacznego wydłużenia czasu latencji.

Cały wpis

Stany zdrowienia kobiet pracujących

Kobiety cierpiące na silne bóle podczas miesiączki powinny być na czas jej trwania zupełnie od pracy zwolnione. Bardzo ważne z punktu widzenia praktycznego są stany zdrowienia kobiet pracujących po ciężkich chorobach i zabiegach operacyjnych. I w tych przypadkach należy uwzględniać warunki pracy i rodzaj wykonywanych zajęć. W zasadzie po zabiegach operacyjnych kobieta powinna wstrzymać się od pracy przez okres co najmniej dwóch miesięcy, a w każdym razie nie wykonywać ciężkich zadań fizycznych przez okres kwartału...

Cały wpis

ŁAGODNE TORBIEŁAKI JAJNIKA

Łagodne torbielaki jajnika nie powodują zrazu prawie żadnych dolegliwości, a występowanie ich – nawet po obu stronach – rzadko wpływa upośledzająco na czynności jajników. Niczym nie powikłane guzy nie wpływają na ogólny stan zdrowia i nie są przyczyną bólów. Czasami tylko kobiety skarżą się na uczucie gniecenia i ciągnięcia ku dołowi i to tak długo, dopóki guz nie wysunie się z miednicy małej do jamy brzusznej. Chore sprowadza do lekarza najczęściej uczucie pełności, jakiego doznają, stwierdzenie powiększania się objętości brzucha łub wrażenie, że jakiś twór przesuwa się przy zmianie położenia w obrębie ich jamy otrzewnowej. Dlatego też torbiel jajnikowa może osiągnąć pokaźne rozmiary zanim chora zwróci się o zbadanie jej stanu zdrowia.

Cały wpis

Obraz kliniczny raka sromu

– Obraz kliniczny raka sromu bywa różny. Może on mieć postać:

– 1)tworu kalafiorowatego, brodawkowatego, który stosunkowo późno ulega rozpadowi tego rodzaju guz łatwo krwawi przy dotknięciu,

Cały wpis

BARBITURANY

Są najbardziej bezpieczną grupą spośród leków przeciw- padaczkowych. Długotrwałe ich stosowanie zmniejsza prawdopodobieństwo uchwycenia objawów niepożądanych ponieważ pojawiają się one powoli i mają przebieg utajony. Najczęściej występuje senność, która z reguły znika w ciągu kilku tygodni. U dzieci i u starszych osób barbiturany wywołują często parodoksalną reakcję pobudzenia oun [17, 36], U dzieci występuje rozdrażnienie i nadmierna aktywność, u starszych splątanie lub stan majaczeniowy, ponadto trudności koncentracji, utrata przedsiębiorczości oraz zaburzenia funkcji poznawczych. Mechanizm tego rodzaju działania nie jest jasny.

Cały wpis

AMINY KATECHOLOWE

Adrenalinę, noradrenalinę i dopaminę zalicza się do grupy związków będących pochodnymi pirokatechiny, zwanych powszechnie aminami ka- techolowymi (katecholaminami). Aminy katecholowTe są wytwarzane w komórkach chromochionnych rdzenia nadnerczy, w zakończeniach po- zazwojowych nerwów współczulnych oraz w ośrodkowym układzie nerwowym. Głównym miejscem wytwarzania adrenaliny są komórki chro- mochlonne rdzenia nadnerczy. Noradrenalina powstaje przede wszystkim w obrębie pozazwojowych zakończeń nerwowych, w mniejszym stopniu w rdzeniu nadnerczy i w ośrodkowym układzie nerwowym. Trzecia amina katecholowa – dopamina – jest bezpośrednim prekursorem noradrenaliny i jest obecna w dużym stężeniu w obrębie nerwów współczulnych i rdzeniu nadnerczy oraz w ośrodkowym układzie nerwowym.

Cały wpis

Badanie błony śluzowej pod mikroskopem

Jeśli mimo podwyższającego się stopniowo ciśnienia (nie wolno przekraczać granicy 180-200 mm Hg) gaz nie przedostaje się do jamy brzusznej przez jajowody, jest to dowodem ich niedrożności. W razie ujemnego wyniku próbę należy po pewnym czasie powtórzyć, stosując w tym okresie odpowiednie leczenie. Dowodem, że gaz przedostał się do jamy brzusznej, jest charakterystyczny spadek ciśnienia w manometrze, bulgotanie słyszalne przy zbliżeniu ucha do powłok oraz ból w ramionach, jakiego chora doznaje w pozycji stojącej.

Cały wpis

Polekowe zmiany w enzymach hepatocytów

Pojęciem alkilacji określono sprzęganie z resztą, która nie ma charakteru kwasu. Przerzuceniu na akceptor z przyłączeniem do atomów N, O lub S ulega np. pod wpływem metyiotransferazy grupa metylowa.

Cały wpis