Podział raka szyjki macicznej

Podział raka szyjki macicznej na cztery kolejne stadia na podstawie wyżej opisanych danych anatomicznych zaproponowany został w r. 1929 przez Wydział Higieny Ligi Narodów w celach głównie praktycznych, a więc w pierwszym rzędzie celem doboru przypadków raka części pochwowej nadających się do operacji lub innych sposobów leczenia. Poszczególni badacze proponowali pewne poprawki w tym podziale, ponieważ jednak nie przynosiły one istotnych zmian, został on powszechnie uznany.

Wobec stopniowego rozprzestrzeniania się raka szyjki macicznej, niektóre i to najwcześniejsze objawy tego schorzenia uzależnione będą od pierwotnego ogniska jego powstania, inne, późniejsze, od przeniesienia się sprawy nowotworowej na otoczenie części pochwowej i od powstania przerzutów.

Z wczesnych objawów raka szyjki macicznej na pierwszym miejscu trzeba wymienić nieregularne krwawienia, które występują często po spólkowaniu, po badaniu przez pochwę, po przeplukiwaniach pochwy, a niekiedy tównież przy oddawaniu stolca i po wysiłkach fizycznych. Ilość straconej krwi bywa zrazu niewielka, a że w tym okresie nie występują żadne inne dolegliwości, kobiety, zwłaszcza \ bliskie przekwitania, nie przypisują im większego znaczenia, uważając zwykle nieregularne krwawienia za zwiastuna zbliżającego się okresu przejściowego (climax).

Wystąpienie krwawienia zasługującego w pełni na miano metwrrkagia jest dowodem, że powierzchowne naczynia krwionośne, które zaopatrują tkankę rakowatą, uległy uszkodzeniu wskutek martwicy. Krwawienia, jak powiedziano, mają zwykle charakter urazowy.

Równie częstym objawem wczesnym, występującym niekiedy nawet przed krwawieniami, są upławy. Zazwyczaj nie są one gęste i nie mają zrazu woni. Barwa ich bywa żółtawa lub brunatna. I one są dowodem zmian nekrotycznych, jakie zachodzą w tkankach części pochwowej pod wpływem raka. W przypadkach raka egzofitycznego są one dość obfite. Oba te objawy, tj. krwawienia i upławy, zwykle występują obok siebie.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>