Rodzaje przemieszczeń macicy

Rozróżniamy następujące przemieszczenia macicy:

– a) Przesunięcia (posiliones,ponationes). Mianem tym oznaczamy zmiany, które polegają na przesunięciu całej macicy, bez wybitniejszej zmiany kierunku jej osi, do spojenia łonowego, kości krzyżowej lub do prawej czy lewej ściany miednicy (antepositio vel anteponalio, retropositio vel retroponatio, dexiroposiiio, sinistropositio).

– b)Zgięcia (jlexiones). W tego rodzaju przemieszczeniach oś macicy jest zgięta w okolicy ujścia wewnętrznego kanału szyjki pod innym kątem niż w warunkach prawidłowych.

Nieznaczne zgięcie trzonu macicy ku przodowi (anteflexio) w stosunku do szyjki jest zjawiskiem normalnym. Jeżeli jednak kąt zgięcia będzie mniejszy, a więc trzon macicy bardziej zbliżony do szyjki niż w stanie prawidłowym, mówimy o nadmiernym przodozgięciu macicy (hyperanteflexlo) zgięcie trzonu wobec szyjki ku tyłowi określamy nazwą tylozgięcią (retrojlexio) zgięcie na lewo lub na prawo – mianem sinistro aut dexlrojlexio.

– c)Pochylenia (versiones). W przemieszczeniach tego rodzaju nie ma zgięcia trzonu w stosunku do szyjki, lecz szyjka i trzon leżą na jednej linii, W przodo- pochyleniu (anteoersio) trzon macicy tylko nieznacznie zbliżony jest do pęcherza moczowego, lecz szyjka macicy jest zwrócona do tylnej ściany miednicy. Jest to stan patologiczny, powstający wskutek stwardnienia i utraty elastyczności okolicy cieśni macicy w następstwie procesów zapalnych mięśniówki macicy.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>