PRZEROST TRZONU MACICY

Do przerostu trzonu macicy dochodzi, podobnie jak w innych miejscach ustroju, w przypadkach gdy mięsień macicy stara się pokonać jakąś przeszkodę. Stanowić ją może zwężenie szyjki macicznej, nagromadzenie się krwi w macicy lub w pochwie (krwiaki), rozwój mięśniaków lub mięsaków, które skurcze trzonu starają się wypchnąć z jamy macicy do szyjki itp. Taki sam wpływ wywierają niekiedy mięśniaki śródśclenne lub rak trzonu, w których przebiegu przychodzi do znacznego zgrubienia całej ściany narządu.

Niezależnie od wyżej wspomnianych spraw chorobowych spotykamy dość często powiększenie macicy w przebiegu tzw. krwotocznej metropatii. Schorzenie to, znane już i wyodrębnione od dziesiątków lat, określane było dawniej rozmaitymi nazwami, które nasuwały przypuszczenie, że mamy tu do czynienia z procesem zapalnym (endometritis kaemorrhagica, metritis chronica} endometritis fungosa vel polyposa, metritis idiopathica, endometritis hyperplastica glandularis, hyperplasia glandularis endometrii), jakkolwiek źródła zapalenia w przypadkach tych stwierdzić się nie dało. Dopiero w pierwszych dwóch dziesiątkach lat ubiegłego stulecia ustalono z całą stanowczością, że przerost błony śluzowej i zgrubienie mięśniówki trzonu macicy, spotykane w przypadkach metropatii, pozostaje zawsze w ścisłym związku ze zmianami jajników, w których nie stwierdzamy świeżego ciałka żółtego, lecz jeden lub więcej dojrzewających pęcherzyków Graafa, tworzących małe torbielki. Nazwa metropathia kaemorrhagica, zaproponowana przez Schrodera na oznaczenie tego schorzenia, wydaje się o tyle szczęśliwie dobrana, że–nie uznając zapalnej jego etiologii – umożliwia dodatkowe określenie objawów i znamiennych cech cierpienia przez dodanie do niej odpowiedniego przymiotnika (metropathia iuvenilis, metropathia climacterica).

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>