Poronienie brzuszne i przeżarcie ściany zewnętrznej jajowodu

W miarę zbliżania się domniemanego terminu porodu ruchy płodu stają się mniej wydatne i słabsze. W końcu ustają zupełnie. W pewien czas potem występują skurcze macicy, które przypominąją prawdziwe tóle porodowe i pojawia się wówczas krwawienie. W wyniku tych bólów i krwawienia dochodzi do urodz.cnia się doczesnej z macicy.

Wystąpienie objawów zewnętrznego lub wewnętrznego przeżarcia ściany jajowodu

Wystąpienie objawów zewnętrznego lub wewnętrznego przeżarcia ściany jajowodu jest zwykle równoznaczne z przciwanicm ciąży trąbkowej. W każdym razie jest wydarzeniem, które dla rozwoju jej ma decydujące znaczenie.

Objawy kliniczne towarzyszące wystąpieniu krwawienia w ciąży jajowodowej uzależnione są od ilości straconej krwi i od szybkości, z jaką ta utrata następuje. Rozróżnić trzeba z jednej strony przeżarcia ściany wewnętrznej i przeżarcia ściany zewnętrznej jajowodu, z drugiej zaś pęknięcia trąbki. W pierwszych bowiem zejściach ciąży pozamacicznej jajowodowej krwawienie do jamy brzusznej jest w zasadzie niewielkie i odbywa się powoli, co umożliwia powstawanie zrostów, otorbiania się krwistka i opanowania w ten sposób krwawienia. W drugim następuje silny krwotok do jamy brzusznej (haemorrhagia diffusa, inondatio cavi peritonei), który doprowadza szybko do skrwawienia się chorej.

– a)Poronienie brzuszne i przeżarcie ściany zewnętrznej jajowodu. Poronienie trąbkowe rozpoczyna się napadem bólów, które są wywołane przez próby wyparcia przez trąbkę zalegającej w niej kiwi. Póle te, nieraz bardzo gwałtowne, trwają krótko i umiejscowione są z początku w dole jamy brzusznej po stronie prawej lub lewej. Niebawem dołączają się objawy podrażnienia otrzewnej, spowodowane wylewem krwi do jamy brzusznej i wtórna niedokrwistość.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>