Stany zdrowienia kobiet pracujących

Kobiety cierpiące na silne bóle podczas miesiączki powinny być na czas jej trwania zupełnie od pracy zwolnione. Bardzo ważne z punktu widzenia praktycznego są stany zdrowienia kobiet pracujących po ciężkich chorobach i zabiegach operacyjnych. I w tych przypadkach należy uwzględniać warunki pracy i rodzaj wykonywanych zajęć. W zasadzie po zabiegach operacyjnych kobieta powinna wstrzymać się od pracy przez okres co najmniej dwóch miesięcy, a w każdym razie nie wykonywać ciężkich zadań fizycznych przez okres kwartału. Ze względu na okres kontroli, jakiej poddawane są przypadki nowotwoiów złośliwych po leczeniu zarówno operacyjnym, jak i energią promienistą, kobiety leczone operacyjnie z powodu nowotwoiów złośliwych narządów rodnych nie mogą pracować przez okres co najmniej pół roku, a w przypadkach zastosowania terapii radem i promieniami Roentgena nawet dłużej (i rok). Terapia energią promienistą w innych przypadkach pociąga za sobą wstrzymanie się od pracy przynajmniej przez dwa miesiące po naświetlaniu.

Szczególnie ważną, z punktu widzenia społecznego, jest sprawa oceny zdolności do pracy w przebiegu zmian zapalnych macicy i jej przydatków. Lekarze pracujący w zakładach fabrycznych powinni bardziej swobodnie traktować sprawy niezdolności zarobkowej kobiet, u których stwierdza się nie wyleczone jeszcze, chociaż nie dające czasowo burzliwych objawów stany zapalne przydatków, tkanki miedniczej itp. – ze względu na możliwość ich zaostrzenia, a tym samym przewleczenia się schorzenia. Ma to wielkie znaczenie wobec, etiologicznego związku, jaki zachodzi w wielu przypadkach między niepłodnością kobiecą a przebytymi zapaleniami przydatków, macicy itp.,

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>