Polekowe zmiany w enzymach hepatocytów

Pojęciem alkilacji określono sprzęganie z resztą, która nie ma charakteru kwasu. Przerzuceniu na akceptor z przyłączeniem do atomów N, O lub S ulega np. pod wpływem metyiotransferazy grupa metylowa.

Polekowe zmiany w enzymach hepatocytów. Aktywność układu enzymów mikrosomalnych hepatocytów podlega wielu wpływom. Zwiększa ją pełne fizjologiczne odżywianie odwrotnie, w stanach niedożywienia, zwłaszcza białkowego, aktywność ta się zmniejsza. Zmniejsza ją także wiek, a niektórzy podają, że większe wahania w nasileniu aktywności spotyka się u kobiet, zwiększa ją w pewnych warunkach endogenny kortyzol. Istnieje wiele substancji egzogennych (leków), które mogą zwiększać ilość i aktywność enzymów mikrosomalnych (induktory) oraz substancji, które hamują regenerację enzymów i zmniejszają ich aktywność (inhibitory). W tab. 24.1 podano ważniejsze induktory aktywności enzymów mikrosomalnych [22, 23].

Do najważniejszych induktorów należą pochodne kwasu barbiturowego, steroidy o strukturze 3-metylocholantrenu, np. hormony płciowe, steroidy o działaniu anabolizującym, a także leki przeciwhistaminowe, doustne leki hipoglikemizujące z grupy sultonyłomocznika, leki przeciwpadacz- kowe.

Substancje o działaniu indukującym enzymy mikrosomalne przyspieszają metabolizm innych leków, zwiększają ich tolerancję. Przy jedno-

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>