Macica

Przemieszczeniom macicy bardzo często towarzyszą przemieszczenia pochwy. Pośród tego rodzaju stanów patologicznych najczęściej spotykane jest obniżenie albo wypadnięcie pochwy (descendus et prolapsus vaginae).

Podobnie jak macica i pochwa, tak i jajniki oraz jajowody mogą ulegać przemieszczeniom. Przesunięcia ich do przodu lub do tylu są zjawiskiem bardzo pospolitym już w warunkach fizjologicznych. Pewne znaczenie patologiczne ma natomiast obniżenie się jajników w życiu pozapłodowym (descensus ovariorum), a nawet „wypadnięcie“ ich do jamy Douglasa.

Najprostszym typem przemieszczenia macicy jest zmiana jej położenia bez zasadniczej zmiany kierunku osi. Sprawy chorobowe w sąsiedztwie macicy powodują, jak już wspominano wyżej, zmiany jej położenia albo przez: i) ucisk wywierany na nią, albo przez 2) pociąganie jej ku stronie, która była siedzibą procesu chorobowego. Schorzenia dotyczące samej macicy stają się przede wszystkim powodem zmiany jej kształtu, wydłużenia i wzrostu wagi samego trzonu. Ten wzrost wagi trzonu macicy odgrywa niekiedy rolę czynnika bardzo ważnego w powstaniu jej przemieszczenia.

Stałe przemieszczenie macicy do przodu (anteponatio) powodują guzy rozwijające się poza nią w miednicy. Macica może być przesunięta zatem ku przodowi przez torbiele jajnikowe i przyjajnikowe, dopóki nie są one wielkich rozmiarów i nie wyrosną z miednicy, przez mięśniaki, zwłaszcza leżące w obrębie więzadla szerokiego, większych rozmiarów guzy zapalne przydatków, krwistek pozamaciczny, duże guzy usadowione w ścianie prostnicy itd.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>