Rozpoznawanie miesiączki wrzekomej

Rozpoznawanie miesiączki wrzekomej przeprowadza się na podstawie drobno- widowego badania strzępków śluzówki macicy, uzyskanych przez wyłyżeczkowanie w ostatnich 2-3 dniach przed wystąpieniem krwawienia, uważanego za miesiączkowe i stwierdzenia w nich braku zmian czynnościowych, właściwych fazie wy- dziclniczej cyklu miesięcznego macicy. Strzępki te wykazują cechy przerostu, zwykle nadmiernego. Jedynie w odsetku przypadków, nie wyższym jak 15%, stwierdza się w ogóle brak oddziaływania śluzówki na hormony płciowe, a nawet zanik jej. W tym wypadku jednak badanie moczu (zbieranego przez dobę) wykaże w nim brak dostatecznej ilości czynnych estrogenów (mniej niż 15 jednostek szczurzych”), a jeszcze częściej brak prcgnandiolu (mniej jak 6 mg).

Cały wpis

GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW CZĘŚĆ 2

Jest rzeczą znamienną, że pierwotnie łagodne nowotwory jajnika mogą przekształcać się w złośliwe,

Etiologia guzów jajnikowych nie jest dotąd wyjaśniona, jak zresztą i innych nowotworów. Nie odgrywają tu żadnej roli ani różnice rasowe, ani wiek chorych, ani liczba odbytych porodów. Zdaniem niektórych badaczy osoby niezamężne stanowią stosunkowo wielki odsetek chorych na guzy jajnika. Istnieją jednak co do tego duże różnice zapatrywań także i w piśmiennictwie polskim.

Największą liczbę przypadków nowotworów jajnika spotykamy w okresie dojrzałości płciowej i u kobiet w sile wieku. Tylko rak pierwotny i torbielak rakowy występują raczej u kobiet starszych, między 50 a 70 rokiem życia. Spotykano się jednak z nimi także u osób młodych i to nawet przed rozwojem płciowym.

Cały wpis

CZYM JEST PRAWIDŁOWE ZACHOWANIE SEKSUALNE?

Powyższe rozważania upoważniają do stwierdzenia, że prawidłowe zachowanie seksualne cechuje się tym, że nie wyklucza bądź nie ogranicza w stopniu bardzo znacznym i niezależnie od woli potencjalnego prawdopodobieństwa spełnienia trzech funkcji: 1) reprodukcyjnej, 2) psychologicznej i 3) społecznej. Wszystkie te funkcje mają bezpośredni zwią- zek z przetrwaniem gatunku i składają się na biologiczne cechy prawidłowego zachowania seksualnego. Użyte nazewnictwo ułatwia jedynie wyodrębnienie poszczególnych wymaganych cech zachowania: 1) funkcja reprodukcyjna oznacza zachowanie zapładniające, 2) funkcja psychiczna oznacza zaspokojenie potrzeby seksualnej, 3) funkcja społeczna oznacza tworzenie więzi. Jedynie dwa rodzaje zachowania seksualnego nie mogą być kwalifikowane według powyższych kryteriów (będzie to omówione w następnym podrozdziale). Należy natomiast wspomnieć, że w biologicznym aspekcie i w odniesieniu do człowieka wymienione powyżej warunki prawidłowości zachowania seksualnego mają podstawowy charakter. Istnieje jednak jeszcze szereg innego rodzaju warunków prawidłowości tego zachowania, wywodzących się z norm odmiennego typu.

Cały wpis

PĘKNIĘCIE GUZA JAJNIKA

O możliwości pęknięcia guzów jajnika (torbieli) wspomniano już przy ich opisach. Powikłanie to bywa następstwem albo urazu fizycznego, albo wzrostu ciśnienia wewnątrz guza wskutek wylewu krwi lub nagromadzenia się w nim ropy, lub też zmian wstecznych w ścianie torbieli jajnika. Pęknięcie zdarza się jednak rzadko i dotyczy zaledwie około 5% przypadków torbielowatych guzów jajnika.

Cały wpis

Śluzówka

Śluzówka, która ma już w tym czasie około 5 mm grubości, wyraźnie dzieli się na warstwę podstawową (basalis) i jej pochodną – czynnościowy (functionalis). Różnice w budowie histologicznej warstwy czynnościowej umożliwiają wyodrębnię nie w niej dwóch pokładów. Pierwszy, zewnętrzny, leżący bezpośrednio pod nabłonkiem wyścielającym jamę macicy, zwie się warstwą zbitą (compacta). Składa się ona przeważnie z rozpulchnionego utkania łącznotkankowego, które zawiera zakończenia gruczołów. Drugi, głębszy pokład, prawie dwa razy grubszy od poprzedniego, nosi nazwy warstwy gąbczastej (spongiosa). Znajdują się tu najbardziej rozszerzone części gruczołów macicy, leżące wśród tkanki łącznej. Warstwa najgłębsza – trzecia – zwie się podstawową. Nie bierze ona udziału w zmianach okresowych śluzówki. Składa się z komórkowego, łącznotkankowego utkania, zawierającego dna gruczołów (ryc. 40). a – po miesiączce

Cały wpis

Orgazm łechtaczkowy

Ważne praktyczne znaczenie ma dowiedziony fakt, że orgazm łech- taczkowy i pochwowy mają taką samą wartość biologiczną i wywołują takie same reakcje fizjologiczne. A zatem tu i ówdzie stosowane próby „zamiany” orgazmu łechtaczkowego – jako rzekomo raniej wartościowego – na pochwowy są nie tylko bezcelowe, lecz powodują uraz psychiczny.

Cały wpis

Jak nabawić się trwałych urazów poprzez sport?

Jeśli ponosi nas temperament, jeśli rozpiera nas siła, jeśli tryskamy zdrowiem – z łatwością możemy pozbyć się tego wszystkiego uprawiając sport. Kilkadziesiąt dyscyplin sportowych gwarantuje nam wszelkie możliwe, najbardziej nawet skomplikowane urazy. Rzecz jednak w tym, żebyśmy kolejność uprawianych dyscyplin ułożyli w ten sposób, by lekkomyślnie wybrana na początek dziedzina nie przekreśliła nam od razu możliwości zyskania innych, nie mniej atrakcyjnych i powikłanych urazów. I tak na przykład, nabawiając się zaraz na wstępie, dzięki żużlowi, trwałych urazów nóg, pozbawiamy się lekkomyślnie szans zdobycia, na przykład za pośrednictwem boksu, trwałych urazów głowy czy też – za pomocą skoków narciarskich – nieodwracalnych urazów kręgosłupa. Musielibyśmy bowiem być wyjątkowym szczęściarzem, aby łamiąc nogi w wypadku motocyklowym od razu nabawić się też urazów i głowy, i kręgosłupa. Ponieważ na tak szczęśliwy zbieg okoliczności nie należy liczyć, układamy sobie – jeśli naprawdę poważnie myślimy o przyszłości – plan zdobywania trwałych urazów w sposób systematyczny. Wśród kilkunastu możliwych praktyczny jest na przykład wariant następujący:

Cały wpis

Miłość erotyczna

Miłością erotyczną u ludzi nazywamy spiętrzenie popędu seksualnego i jego wybiórcze ukierunkowanie na osobę partnera. W czasie trwania miłości erotycznej para ludzi z reguły współżyje seksualnie wyłącznie ze sobą. Obserwuje się maksymalne natężenie współżycia seksualnego, a także tendencje do stałego przebywania w bliskim kontakcie z partnerem, okazywania sobie wzajemnej czułości itd. Miłość erotyczna przemija, lecz może się powtarzać kilka lub kilkanaście razy w odniesieniu do różnych partnerów. Zdolność do miłości erotycznej na ogół maleje wraz z obniżaniem się siły popędu seksualnego.

Cały wpis

Diatermia

Aparatura działająca też na falach, z tą jednak różnicą, że ani Warszawy, ani też wiadomości na falach krótkich (również w pasmach: 16,19, 25, 31, 41 i 49 metrów) usłyszeć w niej nie sposób. Dlatego też, kiedy pielęgniarka włączy diatermię, nie kręcimy żadnymi pokrętłami pod pretekstem, że słychać tylko zagłuszanie, ponieważ nie jest to żadne zagłuszanie, lecz generator, natomiast jeśli już tak zupełnie nie możemy wytrzymać bez wiadomości, to po prostu nie planujemy zabiegów o pełnych godzinach.

Cały wpis

Lęk przed kobietą – kontynuacja

Jedną z ciekawych metod leczniczych, zmierzających do usunięcia lęku przed kobietą, jest desensibilacja, która należy do treningowych metod psychoterapeutycznych. Polega ona na systematycznym odwrażli- wianiu i zmniejszaniu lęku. W zaciemnionym pokoju wyświetlane s zdjęcia wybranej kobiety oraz uczy się pacjenta odprężenia. Stopniowo przezwycięża on hierarchię wyobrażeń lękowych, jak trwożliwe dziecko, które zanurza w wodzie najpierw palce, następnie nogę, a dopiero potem całe ciało.

Cały wpis

Usuwanie chorych tkanek

W przypadkach nadających się do operacji podawanie streptomycyny w ciągu tego okresu czasu przyczynia się nie tylko do polepszenia warunków operacyjnych, lecz wpływa również korzystnie na trawienie, pobudza apetyt, przyczynia się do zmniejszenia bólów, a tym samym oddziaływa korzystnie na ogólny stan zdrowia pacjentek.

Jest rzeczą znamienną, że prawie wszystkie chore z gruźlicą części rodnych mają w czasie leczenia streptomycyną dobre samopoczucie. Czas trwania i stopień podmiotowej poprawy ich stanu zdrowia uzależniony jest jednak od oddziaływania chorych na antybiotyk. Najlepsze i najtrwalsze wyniki uzyskuje się – rzecz prosta – w przypadkach, kiedy leczenie streptomycyną roz.poczęto względnie wcześnie. Podobnie jak i w innych postaciach gruźlicy możliwe są jednak nawroty schorzenia.

Usuwanie schorzałych tkanek – o ile to możliwe-jest metodą z wyboru. Czasami wskazane jest usunięcie macicy i przydatków. Podawanie streptomycyny jeszcze przez trzy tygodnie po zabiegu operacyjnym (po i g dziennie) jest wówczas ze wszech miar zalecane.

O ile można wnosić z dotychczasowych sprawozdań, to usunięcie zmian gruźliczych w obrębie miednicy małej i dodatkowa kuracja streptomycyną nie wpływają w większym stopniu na odosobnione i poważniejsze zmiany gruźlicze w płucach.

Cały wpis

Torbielaki rzekomośluzowe

Pęknięcie guza przed operacją lub podczas niej nie wpływa na sposób jej wykonania. Należy jednak, przed zaszyciem jamy brzusznej, oczyścić dokładnie otrzewną z treści, jaka wylała się z pękniętego guza. W żadnym przypadku nie należy pozostawiać w jamie brzusznej pseudomucyny, która drażni otrzewną i wywołuje jej zlepowe zapalenie.

W przypadkach obustronnych gmów jajnika u osób młodych, jeśli złośliwość nowotworu jest mało prawdopodobna, staramy się pozostawić chociaż część zdrowego utkania gruczołowego. Odnosi się to głównie do torbiełaków pseudomucyno- wych oraz jednokomorowych, zwyczajnych torbieli surowiczych, jak lównież tor- bieli skórzastych. W przypadkach obustronnych torbielaków surowiczych brodaw- czakowatych nie można jednak cofać się przed wytrzebieniem.

Cały wpis

BADANIE PRZEDMIOTOWE W GINEKOLOGII

Przed badaniem ginekologicznym pacjentka powinna opróżnić pęcherz moczowy, którego wypełnienie zawsze je utrudnia, a w przypadkach wątpliwych zaleca się nawet opróżnienie jelit, a przede wszystkim odbytnicy.

Cały wpis