Lęk przed kobietą – kontynuacja

Jedną z ciekawych metod leczniczych, zmierzających do usunięcia lęku przed kobietą, jest desensibilacja, która należy do treningowych metod psychoterapeutycznych. Polega ona na systematycznym odwrażli- wianiu i zmniejszaniu lęku. W zaciemnionym pokoju wyświetlane s zdjęcia wybranej kobiety oraz uczy się pacjenta odprężenia. Stopniowo przezwycięża on hierarchię wyobrażeń lękowych, jak trwożliwe dziecko, które zanurza w wodzie najpierw palce, następnie nogę, a dopiero potem całe ciało.

Podsumowując powyższe rozważania, można wysnuć wniosek, że w wyniku emancypacji i równouprawnienia kobiet, oprócz wielu innych przemian i współzależności (np. przeciążenie pracą zawodową i domową kobiet), w dziedzinie seksualnej występuje na ogół wzrost wymagań (a również i potrzeb) seksualnych kobiety, natomiast u mężczyzn zmniejsza się aktywność seksualna oraz nasila się nowego typu zaburzenie seksualne, uwarunkowane narastającymi obawami mężczyzny przed kobietą. Zjawiska powyższe sygnalizują ogromną złożoność zagadnień związanych z regulacją wzajemnych kontaktów między obu płciami oraz z umacnianiem wszechstronnych kontaktów międzyludzkich. Sygnalizują równocześnie ogromne trudności, ale też i ogromną potrzebę racjonalnej ingerencji w całokształt rozwijających się kontaktów międzyludzkich.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>