Miłość erotyczna

Miłością erotyczną u ludzi nazywamy spiętrzenie popędu seksualnego i jego wybiórcze ukierunkowanie na osobę partnera. W czasie trwania miłości erotycznej para ludzi z reguły współżyje seksualnie wyłącznie ze sobą. Obserwuje się maksymalne natężenie współżycia seksualnego, a także tendencje do stałego przebywania w bliskim kontakcie z partnerem, okazywania sobie wzajemnej czułości itd. Miłość erotyczna przemija, lecz może się powtarzać kilka lub kilkanaście razy w odniesieniu do różnych partnerów. Zdolność do miłości erotycznej na ogół maleje wraz z obniżaniem się siły popędu seksualnego.

Powstaje pytanie, jakim zjawiskom w zachowaniu seksualnym zwierząt może odpowiadać miłość erotyczna? Nie są to krótkotrwałe związki seksualne osobników płci przeciwnej występujące w okresie rozrodu, w czasie trwania których osobniki takie mogą nawet nie rozpoznawać się indywidualnie. Nie będą to również oparte na mechanizmach kumpa- nowskich pary sezonowe ptaków śpiewających ani też promiskuitywne współżycie szympansów, kiedy to aktywna seksualnie samica współżyje ze wszystkimi, wprawdzie doskonale indywidualnie rozpoznawanymi, samcami w stadzie. Najbliższym odpowiednikiem wydają się być okresowe związki seksualne małp. Przy uwzględnieniu różnych charakterystyk czasowych obu tych zjawisk dają się również zauważyć pewne podobieństwa. Para małp połączonych w taki związek kopuluje wyłącznie ze sobą, z maksymalną częstością kontaktów seksualnych. W przerwach między kopulacjami zwierzęta pozostają stale ze sobą spędzając wiele czasu na wzajemnym iskaniu (analogia czułości?). Okresowy związek seksualny trwa do momentu spadku atrakcyjności seksualnej samicy wynikłego ze zmian związanych z jej cyklem płciowym lub zupełnym zaspokojeniem seksualnym samca. Następnie związek taki ulega rozpadowi do momentu, gdy samica ponownie wejdzie w okres aktywności seksualnej i stanie się ponownie atrakcyjna dla samca lub minie nasycenie popędu seksualnego u samca. Oczywiście okresowe związki seksualne mogą być zawierane wielokrotnie między tą samą parą osobników. Jakkolwiek nie obserwuje się okresowych związków seksualnych u najbliżej z człowiekiem spokrewnionego gatunku, jakim jest szympans, jednakże wydaje sję, że z takich właśnie mechanizmów jak okresowe związki seksualne mogła powstać w drodze ewolucji miłość erotyczna.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>