Category Medycyna

Wypieki

Słysząc propozycję mężczyzny: „A teraz pójdziemy do mnie na kawę”, nieprzyzwoity dowcip bądź uwagę szefa, że na drutach winna pani robić w domu, a nie w godzinach pracy, rumieni się pani, to znaczy dostaje wypieków. Jeśli niema pani z wypiekami kłopotów, to idąc na spotkanie z mężczyzną, po którym oczekuje pani zaproszenia na kawę, nie używa pani żadnych pudrów mogących ukryć rumieniec i ubiera pani sweterek z dużym dekoltem, aby w odpowiedniej chwili mężczyzna mógł z satysfakcją, bardzo ważną dla dalszego rozwoju sytuacji, stwierdzić, że zarumieniła się pani obficie, i w sposób przekonujący, tak jak przystało na rzeczywiście niewinną dziewczynę.

Cały wpis

Życie seksualne w małżeństwie

Życie seksualne człowieka z wartości podporządkowanej rodzinie, potem małżeństwu, a więc z celu pośredniego instytucji, pretenduje do takiej pozycji, w której różne cele pośrednie – i instytucje im towarzyszące – miałyby służyć kolejno coraz lepszej realizacji harmonii seksualnej, i nie tylko seksualnej (etapy „chodzenia ze sobą”, „bycia ze sobą”, narzeczeństwa od momentu oficjalnego powiadomienia otoczenia, czasem nawet kolejne małżeństwo). Osiąganie tych etapów, celów pośrednich ma także swoje „instytucjonalizacje”, ale wchodzą one tak dalece w akceptowane wzory zachowań, że nie zostają objęte autorefleksją, jeżeli tylko wszystko odbywa się zgodnie ze „scenariuszem”. Natomiast przy nie- osiąganiu celów pośrednich, przy koniecznościach obniżania rangi seksu, częściowej rezygnacji z przyjętego modelu, zawężania społecznego pola ekspresji seksualnej (inwalidztwo, rozłąka z partnerem, opory partnerki, podeszły wiek), nie tylko nie zacierają się te etapy w świadomości działającego, ale cele pośrednie stają się niewspółmiernie znaczące. Przykładowo, do takiej troski urasta sprawa: „jak zapoznać dziewczynę, czy chłopca”.

Cały wpis

Pojęcie przemocy pod kątem psychologicznym – rozwinięcie

Podkreśla się także, że opór ze strony ofiary ma być ciągły. Kobieta powinna stawiać opór do końca (Koska, 1967). Gdy kobieta z początku stawia opór, a następnie rezygnuje z niego, nie można mówić o zgwałceniu. Takie postawienie sprawy jest ryzykowne. Nieraz kobieta, widząc daremność swego oporu, rezygnuje z dalszej bezowocnej walki Sąd Najwyższy wypowiedział pogląd, że sprawca odpowiada za zgwałcenie wówczas, gdy ofiara zmęczona swym beznadziejnym oporem poddaje się żądaniu sprawcy, że nie ,musi ona wyczerpać wszystkich środków walki (np. wołanie o pomoc). Mogą wydarzyć się i nieraz wydarzają się sytuacje, gdy kobieta zwabiona przez gwałcicieli, widząc całkowitą beznadziejność swej sytuacji, rezygnuje z oporu, zdaje bowiem sobie sprawę, że i tak będzie zgwałcona, a opór spowoduje jedynie dodatkowe cierpienia (bicie, maltretowanie itp.).

Cały wpis

Cnoty seksualne omówione przez E. Dupróla

Wydaje się także, iż nie ma innej dziedziny, w której ludzie byliby .tak dalece skazani na samodzielność uczenia się, zdobywania doświadT czeń i treningu. Zaspokajanie innych potrzeb dokonywane było i jest różnymi sposobami, od naśladownictwa po naukę, natomiast schemat tabu dotyczył tylko wysoko specjalizowanych czynności zawodu czy władzy, nie stanowiąc bariery informacji na poziomie przeciętnym. Zaspokajanie innych potrzeb fizjologicznych czy inne formy społecznego uczestnictwa w kulturze mają łatwiejsze działania. Z drugiej strony, jak stwierdzamy, są to czynności niemal powszechnie dostępne i nie zakazane przez prawo. Brak zakazów prawnych, a nawet opieka prawna (rodziny, małżeństwa, macierzyństwa) nie wyklucza skrępowania innymi mechanizmami kontrolnymi.

Cały wpis

Rozpoznawanie miesiączki wrzekomej

Rozpoznawanie miesiączki wrzekomej przeprowadza się na podstawie drobno- widowego badania strzępków śluzówki macicy, uzyskanych przez wyłyżeczkowanie w ostatnich 2-3 dniach przed wystąpieniem krwawienia, uważanego za miesiączkowe i stwierdzenia w nich braku zmian czynnościowych, właściwych fazie wy- dziclniczej cyklu miesięcznego macicy. Strzępki te wykazują cechy przerostu, zwykle nadmiernego. Jedynie w odsetku przypadków, nie wyższym jak 15%, stwierdza się w ogóle brak oddziaływania śluzówki na hormony płciowe, a nawet zanik jej. W tym wypadku jednak badanie moczu (zbieranego przez dobę) wykaże w nim brak dostatecznej ilości czynnych estrogenów (mniej niż 15 jednostek szczurzych”), a jeszcze częściej brak prcgnandiolu (mniej jak 6 mg).

Cały wpis

GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW CZĘŚĆ 2

Jest rzeczą znamienną, że pierwotnie łagodne nowotwory jajnika mogą przekształcać się w złośliwe,

Etiologia guzów jajnikowych nie jest dotąd wyjaśniona, jak zresztą i innych nowotworów. Nie odgrywają tu żadnej roli ani różnice rasowe, ani wiek chorych, ani liczba odbytych porodów. Zdaniem niektórych badaczy osoby niezamężne stanowią stosunkowo wielki odsetek chorych na guzy jajnika. Istnieją jednak co do tego duże różnice zapatrywań także i w piśmiennictwie polskim.

Największą liczbę przypadków nowotworów jajnika spotykamy w okresie dojrzałości płciowej i u kobiet w sile wieku. Tylko rak pierwotny i torbielak rakowy występują raczej u kobiet starszych, między 50 a 70 rokiem życia. Spotykano się jednak z nimi także u osób młodych i to nawet przed rozwojem płciowym.

Cały wpis

CZYM JEST PRAWIDŁOWE ZACHOWANIE SEKSUALNE?

Powyższe rozważania upoważniają do stwierdzenia, że prawidłowe zachowanie seksualne cechuje się tym, że nie wyklucza bądź nie ogranicza w stopniu bardzo znacznym i niezależnie od woli potencjalnego prawdopodobieństwa spełnienia trzech funkcji: 1) reprodukcyjnej, 2) psychologicznej i 3) społecznej. Wszystkie te funkcje mają bezpośredni zwią- zek z przetrwaniem gatunku i składają się na biologiczne cechy prawidłowego zachowania seksualnego. Użyte nazewnictwo ułatwia jedynie wyodrębnienie poszczególnych wymaganych cech zachowania: 1) funkcja reprodukcyjna oznacza zachowanie zapładniające, 2) funkcja psychiczna oznacza zaspokojenie potrzeby seksualnej, 3) funkcja społeczna oznacza tworzenie więzi. Jedynie dwa rodzaje zachowania seksualnego nie mogą być kwalifikowane według powyższych kryteriów (będzie to omówione w następnym podrozdziale). Należy natomiast wspomnieć, że w biologicznym aspekcie i w odniesieniu do człowieka wymienione powyżej warunki prawidłowości zachowania seksualnego mają podstawowy charakter. Istnieje jednak jeszcze szereg innego rodzaju warunków prawidłowości tego zachowania, wywodzących się z norm odmiennego typu.

Cały wpis

PĘKNIĘCIE GUZA JAJNIKA

O możliwości pęknięcia guzów jajnika (torbieli) wspomniano już przy ich opisach. Powikłanie to bywa następstwem albo urazu fizycznego, albo wzrostu ciśnienia wewnątrz guza wskutek wylewu krwi lub nagromadzenia się w nim ropy, lub też zmian wstecznych w ścianie torbieli jajnika. Pęknięcie zdarza się jednak rzadko i dotyczy zaledwie około 5% przypadków torbielowatych guzów jajnika.

Cały wpis

Śluzówka

Śluzówka, która ma już w tym czasie około 5 mm grubości, wyraźnie dzieli się na warstwę podstawową (basalis) i jej pochodną – czynnościowy (functionalis). Różnice w budowie histologicznej warstwy czynnościowej umożliwiają wyodrębnię nie w niej dwóch pokładów. Pierwszy, zewnętrzny, leżący bezpośrednio pod nabłonkiem wyścielającym jamę macicy, zwie się warstwą zbitą (compacta). Składa się ona przeważnie z rozpulchnionego utkania łącznotkankowego, które zawiera zakończenia gruczołów. Drugi, głębszy pokład, prawie dwa razy grubszy od poprzedniego, nosi nazwy warstwy gąbczastej (spongiosa). Znajdują się tu najbardziej rozszerzone części gruczołów macicy, leżące wśród tkanki łącznej. Warstwa najgłębsza – trzecia – zwie się podstawową. Nie bierze ona udziału w zmianach okresowych śluzówki. Składa się z komórkowego, łącznotkankowego utkania, zawierającego dna gruczołów (ryc. 40). a – po miesiączce

Cały wpis

Orgazm łechtaczkowy

Ważne praktyczne znaczenie ma dowiedziony fakt, że orgazm łech- taczkowy i pochwowy mają taką samą wartość biologiczną i wywołują takie same reakcje fizjologiczne. A zatem tu i ówdzie stosowane próby „zamiany” orgazmu łechtaczkowego – jako rzekomo raniej wartościowego – na pochwowy są nie tylko bezcelowe, lecz powodują uraz psychiczny.

Cały wpis

Jak nabawić się trwałych urazów poprzez sport?

Jeśli ponosi nas temperament, jeśli rozpiera nas siła, jeśli tryskamy zdrowiem – z łatwością możemy pozbyć się tego wszystkiego uprawiając sport. Kilkadziesiąt dyscyplin sportowych gwarantuje nam wszelkie możliwe, najbardziej nawet skomplikowane urazy. Rzecz jednak w tym, żebyśmy kolejność uprawianych dyscyplin ułożyli w ten sposób, by lekkomyślnie wybrana na początek dziedzina nie przekreśliła nam od razu możliwości zyskania innych, nie mniej atrakcyjnych i powikłanych urazów. I tak na przykład, nabawiając się zaraz na wstępie, dzięki żużlowi, trwałych urazów nóg, pozbawiamy się lekkomyślnie szans zdobycia, na przykład za pośrednictwem boksu, trwałych urazów głowy czy też – za pomocą skoków narciarskich – nieodwracalnych urazów kręgosłupa. Musielibyśmy bowiem być wyjątkowym szczęściarzem, aby łamiąc nogi w wypadku motocyklowym od razu nabawić się też urazów i głowy, i kręgosłupa. Ponieważ na tak szczęśliwy zbieg okoliczności nie należy liczyć, układamy sobie – jeśli naprawdę poważnie myślimy o przyszłości – plan zdobywania trwałych urazów w sposób systematyczny. Wśród kilkunastu możliwych praktyczny jest na przykład wariant następujący:

Cały wpis

Miłość erotyczna

Miłością erotyczną u ludzi nazywamy spiętrzenie popędu seksualnego i jego wybiórcze ukierunkowanie na osobę partnera. W czasie trwania miłości erotycznej para ludzi z reguły współżyje seksualnie wyłącznie ze sobą. Obserwuje się maksymalne natężenie współżycia seksualnego, a także tendencje do stałego przebywania w bliskim kontakcie z partnerem, okazywania sobie wzajemnej czułości itd. Miłość erotyczna przemija, lecz może się powtarzać kilka lub kilkanaście razy w odniesieniu do różnych partnerów. Zdolność do miłości erotycznej na ogół maleje wraz z obniżaniem się siły popędu seksualnego.

Cały wpis

Diatermia

Aparatura działająca też na falach, z tą jednak różnicą, że ani Warszawy, ani też wiadomości na falach krótkich (również w pasmach: 16,19, 25, 31, 41 i 49 metrów) usłyszeć w niej nie sposób. Dlatego też, kiedy pielęgniarka włączy diatermię, nie kręcimy żadnymi pokrętłami pod pretekstem, że słychać tylko zagłuszanie, ponieważ nie jest to żadne zagłuszanie, lecz generator, natomiast jeśli już tak zupełnie nie możemy wytrzymać bez wiadomości, to po prostu nie planujemy zabiegów o pełnych godzinach.

Cały wpis