ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE JAJOWODÓW I JAJNIKÓW

Zmiany zapalne w trąbkach występują bardzo często na tle zakażenia rze- żączkowego, nie są jednak dla niego charakterystyczne. Przeniesienie się zakażenia na przydatki w drodze procesu wstępującego następuje łatwo z chwilą zajęcia przez rzeżączkę trzonu macicy. Jakkolwiek ujście wewnętrzne kanału szyjki stanowi pewnego rodzaju przeszkodę dla szerzenia się schorzenia, to miesiączka, poród, zabiegi wewnątrzmaciczne, a nawet stosunek płciowy ułatwiają wtargnięcie dwoinek Neissera z kanału szyjki do wnętrza macicy, a stąd do jajowodów.

Zapalenie jajowodów rozpoczyna się najczęściej w sposób nagły i wśród burzliwych objawów. Podniesienie się ciepłoty ciała i bóle w podbrzuszu (zazwyczaj po obu stronach, gdyż proces chorobowy przechodzi w większości przypadków na obie trąbki) występują z chwilą rozpoczęcia się zapalenia. Utrzymują się one przez pewien czas (14-20 dni) w tym samym stopniu nasilenia. Jeśli w tym czasie wystąpi miesiączka, jest ona bolesna, obfitsza i trwa zwykle dłużej.

W okresie ostrym badanie ginekologiczne napotyka duże trudności, gdyż bolesność i napięcie powłok brzusznych uniemożliwiają obmacywanie przydatków. Nie zawsze zapalenie ostre przechodzi w przewlekłe. Niekiedy objawy ustępują nie pociągając za sobą żadnych następstw na przyszłość. Częściej jednak bolesr.ość utrzymuje się w dalszym ciągu-jakkolwiek w stopniu znacznie mniejszym nieprawidłowości miesiączkowe przejawiają się nadal, a czasami mogą wystąpić zaostrzenia procesu chorobowego (rp. po stosunku płciowym, po miesiączce, po wysiłkach fizycznych itd.). Chora nie zachodzi w ciążę. W obrębie jajowodów często tworzą się guzy ropne, w których otoczeniu powstają zlepy otrzewnowe, tak że jajowody, jajniki i trzewia w ich sąsiedztwie mogą tworzyć jedrą całość. Guzy takie są bolesne i wielkość ich może się zmieniać. Nie zawsze powstają one zaraz po zakażeniu, często są następstwem kilkakrotnych ataków, poprzedzielanych okresami względnej poprawy. Jeśli ropniaki jajowodów ulegr.ą otorbieniu, objawy bólowe łagodnieją, ciepłota ciała wraca do normy, a stan ogólny ulega poprawie.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>