Rokowanie wgłobienia

Często zachodzi potrzeba różnicowania wgłobienia z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Jest ono niekiedy bardzo trudne, jednakże praktycznie nie ma tak wielkiego znaczenia, gdyż w jednym i drugim przypadku obowiązuje natychmiastowy zabieg operacyjny. Podobnie przedstawia się sprawa z zapaleniem uchyłka Meckela. Różnicowanie z colitis acuta opiera się głównie na charakterze bólów i obecności guza.

Rokowanie jest zawsze poważne i zależy głównie od tego, jak wcześnie rozpoczęto leczenie. W ciągu pierwszych 24 godzin rokowanie jest dość dobre, po 24 godzinach śmiertelność znacznie wzrasta, w trzeciej dobie rzadko udaje się dziecko uratować. Samoistne odgłobienie jest bardzo rzadkie.

Leczenie dzieli się na zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na wprowadzaniu doodbytniczo zawiesiny barowej pod lekkim ciśnieniem i pod kontrolą rentgenoskopową. Użycie zawiesiny barowej ma tę dodatnią stronę, że wskazuje równocześnie umiejscowienie wgłobienia. Obowiązuje przed tym opróżnienie żołądka i wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych. Jeżeli nastąpi odgłobienie, kontrast przechodzi do jelita cienkiego. Jeżeli leczenie to zawodzi, należy nie zwlekając wykonać zabieg operacyjny.

b. Uwięźnięcie przepukliny (incaiceralio) ma miejsce naj-częściej w przepuklinie pachwinowej. Do uwięźnięcia usposabiają zaparcie, urazy, środki przeczyszczające itp. Mechanizm powstawania, objawy i leczenie omówiono przy opisie przepuklin (str. 289).

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>