Rak a ciąża

Rak części pochwowej lub kanału szyi stanowi bardzo ciężkie po-wikłanie ciąży (ryc. 215). Wskutek dobrego ukrwienia narządu rodnego nowotwór rozwija się bardzo szybko. Istnieją jednak obserwacje, gdzie w czasie ciąży spostrzegano zahamowanie jego wzrostu. Krwawienia i upławy krwiste zmuszają ciężarną do zwrócenia się o poradę i wówczas zostaje ustalone rozpoznanie. Na szczęście dość często ciężarna roni i rzadko ciąża dobiega końca. Przebieg porodu zależy od przestrzeni, jaką zajmuje naciek rakowy w szyjce. Jeśli jest on nieznaczny, to pomimo wolniejszego rozwierania się ujścia, poród odbywa się samoistnie. Wobec dużych nacieków i nieruchomości części pochwowej, rozwieranie się ujścia nie postępuje, lub jeśli poród posuwa się naprzód, to część przodująca miażdży i uszkadza tkanki, co- może spowodować bardzo silne krwawienia. Postępowanie wobec ciąży po-wikłanej rakiem części pochwowej nie jest dotychczas ostatecznie ustalone. We wczesnych okresach ciąży należy usunąć całkowicie macicę i przejść do leczenia promieniami X. Wobec rozległych nacieków i niemożności operowania należy usunąć ciążę i następnie leczyć energią promienistą. W późniejszych miesiącach ciążę pozostawiamy do końca, drogą cięcia cesarskiego usuwamy płód, a następnie macicę wraz z przydatkami. Później leczymy energią promienistą.

– 5. Zapalenie śluzówki macicy w ciąży. Zapalenia śluzówki macicy ciężarnej przekształconej w doczesną ma-ją charakter przewlekły i polegają na jej nadmiernym przeroście, który dotyczy zazwyczaj jej części podstawowej, a rzadziej i odgiętej. Tworzą się wówczas polipy lub guzowate twory o szerokiej szypule. Nie są to stany zapalne doczesnej powstałe w czasie ciąży, lecz jako dalszy ciąg już uprzednio istniejących stanów zapalnych doczesnej. Mogą one pro-wadzić do krwawień w czasie ciąży z następowym obumarciem płodu i poronieniem.

Tak zwane „rzekome wody” są wydzieliną zapalnie zmienionej doczesnej i gromadzą się między kosmówką a doczesną zagiętą, lub kosmówką a owodnią. Rzekome wody mogą kilkakrotnie odpływać w czasie ciąży i być przyczyną mylnego rozpoznania z niewczesnym odpłynięciem wód. Leczenia zapalenia doczesnej nie znamy.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>