Objawy rozwoju mięśniaka podśluzowego

Spośród objawów towarzyszących rozwojowi mięśniaka podśluzowego należy na pierwszym miejscu postawić krwawienia. Występują one zrazu tylko podczas miesiączki, ale mogą być już od początku bardzo obfite. Przejawia się także skłonność do przedłużonych krwawień miesiączkowych, które trwać mogą nawet przez cale tygodnie. Następstwem tego jest niedokrwistość chorej, która pociąga za sobą szereg takich objawów podmiotowych, jak osłabienie, niechęć do pracy, bóle głowy, brak apetytu, bicie serca itd.

Bóle towarzyszące mięśniakom podśluzowym występują zwykle również podczas miesiączki i trwają czasem aż do jej ukończenia. Odpowiadają one skurczom macicy, która stara się usunąć z jamy swej mięśniaka albo krew, nie mogącą odpływać z powodu zwężającego jamę macicy guza. Niekiedy jednak bóle te występują niezależnie od miesiączki i utrzymują się przez całe dnie i tygodnie, przyprawiając chorą o zupełne wyczerpanie.

Upławy, na które skarżą się chore na mięśniaki podśluzowe, są najczęściej związane z okresem miesiączki i pochodzą z trzonu macicy. Są wodniste, niekiedy różowo podbarwione, czasami obfite.

Przekształcanie się guza w twór usz.ypulowany jest cechą nie tylko mięśniaków podśluzowych. Także mięśniaki podsurowiczc mogą być uszypuiowanc, przy czym długość i szerokość tej szypuiy bywa rozmaita.

Zmiana mięśniaka śródściennego w guz podśluzowy lub podotrzewnowy nie zależy wyłącznie od kierunku, w którym się rozrasta. Dużą rolę odgrywa tu także zachowanie się mięśniówki macicy, która otacza rozwijający się mięśniak.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>