Magnetyczny rezonans jądrowy

MRJ skutecznie ukazuje przemieszczenie jądra miażdżystego w projekcji strzałkowej, ale nieco gorzej niż komputerowa tomografia w płaszczyźnie poprze- cznej. Jeśli jednak chory z klinicznymi objawami tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego podlega badaniu i wykryje się u niego zmianę jednopoziomową, to właśnie jest to wykryty poziom uszkodzenia, gdyż nigdy w przypadku choroby krążka w badaniu MRJ krążek ten nie jest prawidłowy.

Magnetyczny rezonans jądrowy, zwłaszcza wykonywany sposobem STIR (Short Tan Inversion Recovery Time) jest bardzo pomocny w wykrywaniu stenozy kręgosłupa (tzw. STIR Mielogram). STIR bardzo wyraźnie uwidacznia płyn mózgowo-rdzeniowy, a tym samym blok w kanale czy utrudnienie przepływu. Należy zaznaczyć, że szczególną zaletą MRJ jest to, że ukazuje on tkanki miękkie, które tak często wchodzą w skład stenozy kręgosłupa. W stenozie bocznej brak tłuszczu (co jest bardzo istotnym sygnałem) wykrywanego w zachyłkach bocznych. STIR w pewien sposób, dzięki efektowi tkanek miękkich, wykrywa zwężenie kostne, które normalnie może być bezobjawowe.

STIR pomaga także w wykrywaniu zakażeń. Chociaż zakażenie kości ujawnia także scyntygrafia, to jednak MRJ wykrywa je wcześniej. W zakażeniu krążka międzykręgowego scyntygraficznie nie stwierdza się odchyleń aż do momentu zajęcia kości. Przeciwnie, zmiany biochemiczne w krążku wykrywa się we wczesnym stadium i podejrzenie discitis stanowi ważną wskazówkę do wykonania MRJ.

Gibson i wsp. wykazali wykrywalność wczesnych zmian w krążku międzykręgo- wym przy okazji badania chymopapainą chorych po chemonukleolizie. Stwierdzili oni nadal działanie enzymu oraz fakt, że niepowodzenia kliniczne były winą nie jego inaktywności, lecz tego, że niedostateczne było obkurczenie się krążka międzykręgowego. Z tego powodu nie doszło do ustąpienia objawów choroby.

One comment to Magnetyczny rezonans jądrowy

  • pirater un compte facebook  says:

    Second, realize what you are going to do if you will do find out. Once you know for positive she’s cheating on you, there’s not for that „un-know” this situation. If you are going to go through the try to find out for sure, you better be ready to do something when you are going to find out. Will you leave? Send her away? Yell and howl? What? Without knowing what you’ll do when or if you discover out, vegetables and fruit wait in order to complete any burrowing.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>