KRZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI

Proces uczenia się wywiera pewien wpływ na miłość erotyczną. Kształtowanie osobowości polega na „uczeniu” się. W okresie dojrzewania na odpowiednio ukształtowaną wcześniej osobowość „nakłada się” potrzeba seksualna. Formy jej przejawiania się w dużym stopniu uzależnione są od cech osobowości uprzednio ukształtowanych. To samo dotyczy miłości erotycznej, która „nakłada się” okresowo na dotychczas ukształtowaną osobowość oraz wywiera na nią działanie modyfikujące. Cechy osobowości zaś wywierają wpływ na formy przejawiania się miłości erotycznej. W ten sposób formy przejawiania się miłości erotycznej w dużym stopniu zależą od cech osobowościowych ukształtowanych między innymi w procesie uczenia się. W tym sensie przekonanie, że w miłości erotycznej występuje tendencja do „dawania” szczęścia ukochanej osobie nie jest całkowicie prawdziwe. U egoisty miłość erotyczna (mimo wpływu modyfikującego cechy osobowości) może mieć zabarwienie wyraźnie egoistyczne, nastawione przede wszystkim na zaspokajanie własnych pragnień i potrzeb, kosztem ukochanego człowieka. Jest to sprzeczne z rozumieniem pojęcia miłości w ogóle. Być może, iż taka miłość erotyczna nie zasługuje na nazwę miłości, jeśli jej skutkiem jest krzywdzenie ukochanego człowieka.

Istotnym elementem wpływającym na formy przejawiania się miłości erotycznej jest stopień rozwoju i dojrzałości osobowości, chociaż istnieją dotychczas rozbieżności zdań co do tego, czy ta dojrzałość wzmacnia czy osłabia głębię i namiętność z jaką przebiega miłość erotyczna. U człowieka dojrzałego można mówić o „dojrzałej” miłości erotycznej polegającej na większym szacunku dla wolności i autonomii drugiego człowieka oraz większej trosce i odpowiedzialności za jego los i przeżycia.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>