Guzy nerki

Guzy wątroby, śledziony i trzustki nie mają, rzecz prosta, żadnego związku z narządami płciowymi. Odznaczają się one wielką ruchomością i dają się szczególnie łatwo przesunąć ku górze – na stronę lewą, kiedy wychodzą ze śledziony, lub na stronę prawą, kiedy wyrastają z wątroby. Guzy lite, nie mające kształtu okrągłego, trudniej pomylić z guzami jajnika. Natomiast guzy torbielowate, np. wątroby, rozpoznawano wielokrotnie błędnie jako nowotwory jajnika. W nierzadkich przypadkach duży naczyniak wątroby (keaman- gioma hepaiis) może przypominać przy badaniu torbiel jajnika.

Guzy nerki. Średniej wielkości guzy jajnika przypominają niekiedy guzy nerki lub też powiększoną nerkę ruchomą (ren migrans). Do rozpoznania guza wyrastającego z nerki przyczynia się stwierdzenie przed nim kiszki grubej (przez rozdęcie kiszki powietrzem). Guzy nerki, jako leżące poza otrzewną, nie są prawie zupełnie przesuwalne ku środkowi, a poruszają się jedynie wzdłuż drogi, jaką sobie wędrująca nerka utorowała w czasie swego opadania na talerz biodrowy. We wszelkich przypadkach wątpliwych należy dokonać wziernikowania pęcherza moczowego i cystoskopii moczowodów.

Guzy powłok brzusznych. Jakkolwiek pewne guzy powłok brzusznych mogą na pierwszy rzut oka przypominać torbiele jajnika, należy pamiętać, że w odróżnieniu od tych ostatnich uwydatniają się one przy wyprostowaniu tułowia.

Gruźlica otrzewnej. W pewnych przypadkach powód do omyłki mogłyby dać zgrubienia sieci, jakie trafiają się w przebiegu gruźlicy otrzewnej i jakie przy obmacywaniu przez powłoki brzuszne wyczuwalne są w postaci guzów. Przypominać guz jajnikowy może także ograniczona przez zrosty miejscowa puchlina brzuszna.

– d)Wielkie torbiele jajników należą dziś do rzadkości, Trudności rozpoznawcze w tego rodzaju przypadkach bywają nieraz bardzo duże ze względu na brak właściwych im znamion klinicznych, które by wyłączały pomyłkę z innymi schorzeniami. Istnieje bowiem szereg spraw patologicznych, które przy badaniu fizykalnym dają podobne znamiona co guz jajnikowy olbrzymich rozmiarów.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>