Frustracja seksualna

Deprywacja seksualna oznacza taką sytuację, w której istnieje względnie trwała niemożność zaspokojenia potrzeby seksualnej. W sytuacji takiej mogą znajdować się ludzie, którzy wskutek okoliczności obiektywnych lub związanych z brakiem odpowiedniej umiejętności nawiązywania kontaktu pozbawieni są możliwości zaspokojenia potrzeby seksualnej w sposób zgodny z przyjętym ukierunkowaniem (np. poprzez stosunki heteroseksualne). Deprywowany seksualnie jest więc człowiek, który nie ma w swoim otoczeniu odpowiedniej osoby nadającej się do nawiązania kontaktu seksualnego. Sytuacja taka występuje u osób żyjących w zamkniętych środowiskach społecznych, np. u więźniów, żołnierzy z odległych garnizonów, niekiedy członków wypraw naukowych itp. Cechą charakterystyczną sytuacji tego typu jest przewlekły brak partnera i pełna na ogół świadomość braku możliwości nawiązania kontaktów seksualnych przez dłuższy czas.

Frustracja seksualna jest natomiast sytuacją, w której przeszkoda na drodze do celu (satysfakcji seksualnej) pojawia się w spo- sób nagły i nieoczekiwany. Przykładem może być nagłe pojawienie się osoby trzeciej, powodujące przerwanie interakcji seksualnej. Podobne cechy ma sytuacja, w której zaburzenia erekcji lub wytrysk przedwczesny uniemożliwiają podjęcie stosunku. Cechą charakterystyczną frustracji jest to, że zachowanie seksualne zostało już podjęte i częściowo rozwinięte, a później nagle przerwane wskutek przeszkody uniemożliwiającej jego kontynuację.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>