Zwątrobienie czerwone płuc

W okresie zwątrobienia czerwonego utrzymuje się wypełnienie włośni-czek krwią. W świetle pęcherzyków płucnych pojawia się wysięk włóknikowy, erytrocyty i granulocyty. Skład wysięku w różnych obszarach tego samego płata w obrazie mikroskopowym może się różnić. Płat płuca jest ciężki, niepowietrzny, nie zapada się po otwarciu klatki piersiowej, natomiast opłucna jest zmatowiała, pokryta dyskretnym wysiękiem włóknika. Powierzchnia przekroju, zwykle żywo- czerwona, przypomina strukturę wątroby, stąd nazwa zwątrobienie. Okres ten trwa średnio 2-3 doby.

Zwątrobienie szare charakteryzuje się wypełnieniem przestrzeni powietrz-nych przez włóknik oraz zwiększającą się liczbą granulocytów obojętnochłon- nych i fagocytów płucnych. Duża ilość włóknika w świetle pęcherzyków płuc-nych sprawia, że przegrody międzypęcherzykowe są uciśnięte, a włośniczki są z tego powodu niewidoczne. W świetle części z nich stwierdza się zakrzepy szkliste całkowicie zamykające światło. Ucisk naczyń sprawia, że struktura płuca jest szaroczerwona, a powierzchnia opłucnej jest pokryta grubymi złogami włóknika. Powierzchnia nieupowietrznionego płata jest szorstka, co wynika z wypuklania się mas włóknika z przeciętych pęcherzyków płucnych. Konsystenq’a płuca jest nadal twarda, spoista jak wątroba, stąd nazwa zwątrobienie szare. Okres ten trwa 2-6 dni.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>