Zapłodnienie część 2

Sam proces zapłodnienia najczęściej ma miejsce w bańce jajowodu. Ruchy jajnika i jajowodu sprawiają, że w chwili jajeczkowania lejek jajowodu znajduje się obok dojrzałego pęcherzyka Graafa wskutek czego jajo wraz z płynem pęcherzykowym przedostaje się do światła jajowodu. Komórka jajowa może być zapłodniona przez okres do 48 godzin. Jeśli dojdzie do zapłodnienia oraz zagnieżdżenia się jaja płodowego w błonie śluzowej macicy, wówczas organizm kobiety ulega dalszym zmianom związanym z istnieniem ciąży. J.śli nie dojdzie do zapłodnienia lub dojdzie do niego, lecz jajo płodowe nie zagnieździ się w błonie śluzowej macicy, wówczas dochodzi do cofania się zmian przystosowawczych nastawionych na optymalne przygotowanie organizmu kobiety do zapłodnienia, ciąży i porodu. Płyn pęcherzykowy, który wraz z jajem dostał się do jajowodu wywiera pozytywnie chemotaktyczny 4 wpływ na ruchy

– 4 Chemotaksja – w tym przypadku ruch plemników w kierunku wzrastającego stężenia substancji chemicznej. plemników, ułatwia im wędrówkę do bańki jajowodu. W samym jajowodzie ruch plemników jest przeciwny do prądu płynu (rheotaxis) powstającego przez czynność rzęsek nabłonka i mięśni jajowodu. Być może, iż pewną rolę odgrywają tu ruchy ssące jajowodu. Czas potrzebny plemnikom na przedostanie się do bańki jajowodu określany bywa na 30- 120 minut.

Zapłodnienie (koniugacja) polega na wniknięciu gamety męskiej (główka plemnika) do gamety żeńskiej (komórka jajowa) oraz połączeniu się jąder gamet. Istotą zapłodnienia jest kariogamia, to jest zlanie się haploidalnych jąder plemnika i jaja w jedno diploidalne jądro zygoty. Zlanie się jąder plemnika i jaja wiedzie do przywrócenia typowej dla człowieka liczby chromosomów (46). Połowa chromosomów pochodzi z organizmu męskiego, a połowa z organizmu żeńskiego. (Zjawisko to jest przedmiotem zainteresowania genetyki i jest opisane szczegółowo w rozdziale napisanym przez Krzysztofa Boczkowskiego). W czasie łączenia się plemnika z jajem zasadniczą rolę fizjologiczną odgrywają gamony, ciała zapłodnieniowe wydzielane przez gamety na powierzchnię komórki, jak i do jej wnętrza. Gamony, wydzielane w minimalnych ilościach, wzmagają aktywność plemników oraz powodują chemotaktyczne wzajemne przyciąganie się komórek rozrodczych mężczyzny i kobiety, co umożliwia zapłodnienie.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>