Zapalenie przymacirza

Jeśli dojdzie do przedwczesnego zamknięcia otworu, przez który wydostaje się .ropa, lub jeśli ona nie mogąc odpływać swobodnie zacznie znowu gromadzić się w przymaciczu, znowu podnosi się ciepłota ciała, dopóki w następstwie ponownego przebicia ropnia nie nastąpi polepszenie.

Jest rzeczą zrozumiałą, że w ten sposób choroba może trwać przez całe miesiące i lata osłabiając kobietę coraz bardziej i może doprowadzić w końcu do zgonu, jeśli przez zabieg chirurgiczny odpływ ropy i całkowite opróżnienie jamy ropnia nie zostaną zapewnione.

Ropa toruje sobie drogę wzdłuż naczyń krwionośnych. Z chwilą dojścia jej do tętnicy podbrzusznej łatwo może przedostać się w okolicę foramina supra et infrapyriformia, a stąd przez jor amen stiprapyriformia do naczyń pośladkowych górnych, a przez foramen infrapyriforme do naczyń pośladkowych dolnych i do naczyń sromowych wewnętrznych. W ten sposób ropnie opadowe mogą sobie utorować drogę z przymacicza do zewnętrznych części płciowych.

Za utworzeniem się ropnia przemawia zachowanie się ciepłoty ciała. Jeśli ciepłota mierzona rano i wieczór wykazuje duże różnice, należy dokładnie zbadać chorą, aby móc stwierdzić zmięk- nienie tkanki w pewnych określonych miejscach.

Jak długo trwa gorączka, stwierdza się wybitne zwiększenie liczby leukocytów (od 10000-30000). Zapalenie przymacicza, jak i zapalenie przydatków również wpływa na wzmożenie się szybkości opadania krwinek czerwonych.

Pewne odrębne cechy kliniczne wykazuje zapalenie tkanki łącznej miedniczej w jej tylnym odcinku (więzadła krzyżowo-maciczne). Zapalenie przymacicza tylnego cechuje duża bolesność. Ponieważ tuż przy macicznym początku tych wię- zadeł leży zwój nerwowy Frankenhausera, który może w przebiegu procesu zapalnego tej części tkanki miedniczej ulec zwyrodnieniu, schorzenie to powoduje po pewnym czasie wystąpienie zmian zanikowych w macicy.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>