PRzeżywanie orgazmu przez mężczyzę

I racza cewki, wypychającymi pod ciśnieniem nasienie na zewnątrz. Odczucia rozkoszy są przy tym największe w momencie pierwszych 2-3 skurczów wypychających nasienie na dużą odległość. Natężenie odczuć maleje w miarę następnie pojawiających się słabszych skurczów wypychających nasienie na małą odległość lub też powodujących „sączenie się” nasienia z ujścia cewki moczowej. W drugiej fazie odczucia rozkoszy związane są z objętością wypychanego nasienia. Im większa jest objętość wypychanego nasienia (związana np. z długotrwałym okresem abstynencji seksualnej), tym silniejsze jest odczucie rozkoszy seksualnej. Gdy objętość nasienia jest niewielka, np. przy wytryskach powtarzanych w krótkich odstępach czasu, rozkosz seksualna odpowiednio do tego obniża się (u kobiet wzór reakcji orgastycznych ma inny przebieg, kobiety bowiem, zapytywane o natężenie rozkoszy po wielokrotnych orgazmach, określały drugi lub trzeci z kolei orgazm jako dający im największą rozkosz, u mężczyzn zaś drugi lub trzeci orgazm powodował coraz słabszą rozkosz, natomiast pierwszy zawsze określany był jako najsilniejszy). Warto podkreślić, że I faza odczuć rozkoszy (skurczowa) i II faza odczuć (objętość nasienia) łączą się z sobą i przechodzą jedna w drugą, a ponadto łączą się one z I stadium wytrysku, w którym zapoczątkowane zostaje przeżycie orgazmu.

Z powyższego wynika, -że mężczyzna nie przeżywa orgazmu na 2 – 4 sekundy przed wytryskiem nasienia, lecz że w tym czasie zaledwie zostaje rozpoczęte przeżywanie orgazmu, które trwa przez wszystkie stadia i fazy wytrysku nasienia, aczkolwiek natężenie jego maleje w miarę słabnięcia siły skurczów mięśni wypychających nasienie. Wszelkie zmiany w stymulacji seksualnej w przebiegu orgazmu, na przykład praktykowanie stosunku przerywanego, odbijają się niekorzystnie na odczuciu natężenia rozkoszy seksualnej i powodują jej obniżenie. U wielu mężczyzn widocznym objawem zaburzeń orgazmu i obniżenia odczucia rozkoszy z nim związanej, będącym następstwem długotrwałego praktykowania stosunku przerywanego lub innych negatywnych wpływów na przebieg stosunku, jest obniżenie się ciśnienia, pod którym nasienie wy- tryskuje z cewki moczowej. W wyraźnych uszkodzeniach odczuć rozkoszy spotyka się nawet „sączenie się” nasienia z ujścia cewki moczowej zamiast jego „wytryskania”.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>