POJĘCIE EROTYKI

Erotyka jest pojęciem znacznie szerszym niż seksualność. Obejmuje ona seksualność wraz ze sferą uczuć, intelektu i innymi sferami psychiki człowieka. Napięcia i pobudzenia erotyczne są stanami o wiele bardziej skomplikowanymi niż samo podniecenie seksualne oraz odprężenie napięć seksualnych. Seksualność jest bowiem tylko jednym ze składników erotyki, wprawdzie istotnym, fundamentalnym, lecz nie jedynym. Przeżycia erotyczne, na które składają się elementy seksualne, uczuciowe, intelektualne, o wiele silniej wpływają na psychikę człowieka i przeobrażają ją, niż tylko fizjologiczne stany podniecenia seksualnego. Siła działania poszczególnych elementów jest bardzo różnorodna i zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W skrajnych przypadkach element seksualny może dominować, stwarzając pozornie wrażenie przeżyć „czysto” seksualnych lub też może nie ujawniać się, wskutek czego przeżycia erotyczne mogą wydawać się przeżyciami „czysto” uczuciowymi, intelektualnymi itp. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi formami przeżyć erotycznych istnieje niezliczona ilość układów, w których element seksualny jest mniej lub bardziej jawny, lub ukryty. Nie zawsze przy tym człowiek jest w stanie uświadomić sobie siłę elementu seksualnego lub nawet jego istnienie. Fakt większego skomplikowania przeżyć erotycznych pociąga za sobą kilka następstw. Wprawdzie wskutek rozwoju erotyki człowiek uzyskał znacznie więcej możliwości i sposobów uzyskiwania rozkoszy niż zwierzęta, lecz równocześnie zwiększyła się jego podatność na uszkodzenia w zakresie przeżyć lub realizacji czynności seksualnych. Wiele typów tych uszkodzeń, spotykanych u człowieka, nie występuje u zwierząt żyjących na wolności, a zaczątki ich można spotkać u zwierząt udomowionych (Szewczyk, 1978). Chodzi przy tym nie tylko o ewidentne, łatwo stwierdzalne uszkodzenia czynności seksualnych utrudniające lub uniemożliwiające odbycie stosunku płciowego, lecz także o sumę przeżyć erotycznych określanych mianem satysfakcji. Istnieje bowiem wiele mniej lub bardziej subtelnych uszkodzeń w zakresie przeżyć erotycznych, które sprawiają, że człowiek nie osiąga satysfakcji (odczuwa jakiś brak, niedosyt, a czasem nawet wyraźne niezadowolenie), mimo uzyskania odprężenia napięć seksualnych. Bywa także i odwrotnie. Można uzyskać satysfakcję erotyczną bez odprężenia napięć seksualnych. Jednym z decydujących czynników sprzyjających uzyskaniu satysfakcji erotycznej jest silna emocjonalna więź istniejąca między partnerami, a zwłaszcza więź o charakterze miłości erotycznej.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>