PATOGENEZA OGÓLNA SCHORZEŃ NARZĄDÓW RODNYCH ŻEŃSKICH

Powstawanie dużej liczby schorzeń ginekologicznych uzależnione jest od szeregu czynników natury ogólnej, które wpływają na ich patogenezę w rozmaity sposób: bądź potęgując objawy chorobowe, bądź przyczyniając się do ich złagodzenia. Ze względu na różnorodność tych czynników i na możliwość wzajemnego ich wpływu na siebie zdarzyć się może, że właściwe przyczyny danego schorzenia nie zawsze są jasne i że dopiero ocena ogólnych warunków, w jakich ono występuje, umożliwia odpowiednie leczenie.

Spośród czynników tych szereg schorzeń, dotyczących całego organizmu – a więc zaburzenia przemiany materii, choroby krwi, choroby nerwowe i umysłowe, choroby układu krążenia, gruczołów dokrewnych, procesy infekcyjne itd. – wpływać mogą, w mniejszym lub większym stopniu, na kobiece narządy rodne i ich prawidłową czynność w sposób nieraz bardzo poważny. Również warunki życia, rodzaj pracy, wpływy klimatyczne, a także pewne zjawiska fizjologiczne (miesiączka, poród, ciąża i połóg) mogą wywierać wpływ na powstawanie rozmaitych przypadłości w obrębie narządów rodnych i wpływać w wielu przypadkach na ujawnienie się cierpień ginekologicznych. Nie wszystkie z tych czynników mają w patogenezie chorób kobiecych równie wielkie znaczenie, niektóre z nich zasługują jednak na omówienie, stanowić bowiem mogą przedmiot zainteresowania dla każdego lekarza-praktyka.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>