Komunikacja zapachowa

U małp zmiany wyglądu okolicy anogenitalnej, poza innymi funkcjami, służą przyciąganiu uwagi samca. Wydaje się, że ta forma zalotów ma swój odpowiednik także w socjoseksualnych zachowaniach człowieka. Należą tu wszystkie bardzo złożone formy zachowania, które mają budzić zainteresowanie przedstawiciela płci przeciwnej, a więc typowy dla danej płci sposób zachowania, ubierania się, poruszania się, u kobiet malowanie się, a także oddziaływanie słowne. Działalności tego rodzaju poświęcony jest ogromny procent ogólnego repertuaru zachowań ludzi w okresie reprodukcyjnym. U niektórych plemion pierwotnych spotykamy się z jeszcze inną formą informowania o swojej aktywności seksualnej. Polega ona na tym, że u kobiet z tych plemion dochodzi do bardzo znacznego przerostu warg sromowych mniejszych powodującego, że wystają one na zewnątrz i mogą być widoczne ze znacznej odległości. Przerost ten występuje jako cecha antropologiczna, na przykład u Ho- tentotek (tzw. fartuszek hotentocki), bądź też jest wynikiem specjalnych manipulacji stosowanych od wczesnego dzieciństwa. W czasie pobudzenia seksualnego takie wystające wargi obrzmiewają i zmieniają zabarwienie, stanowiąc dla znajdującego się obok mężczyzny wizualną informację o gotowości seksualnej partnerki (analogia do obrzmiałej okolicy anogenitalnej samic małp w okresie rui), W tym kontekście niezwykle interesującą wydaje się obserwacja Mastersa i Johnson (1966), którzy stwierdzili jaskrawoczerwone zabarwienie warg sromowych mniejszych u kobiet w czasie silnego pobudzenia seksualnego. Być może, że jest to relikt z tych czasów, gdy wargi sromowe mogły być widoczne z zewnątrz (wskutek przyjmowania postawy czworonożnej) i zmiany ich wyglądu stanowiły informację dla osobnika pici przeciwnej. Przypuszczenie to potwierdzałaby obserwacja Eibla-Eibesfelda (1975) prezentacji genitalnej u Buszmenek (występującej co prawda w kontekście agresywnym jako forma wykpiwania).

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>