Długotrwałe leczenie estrogenami

Krótkoterminowe substytucyjne leczenie 17fi-estradiolem powoduje spadek ciśnienia rozkurczowego i skurczowego zarówno u kobiet z prawidłowym, jak i podwyższonym ciśnieniem krwi. Mechanizmu tego zjawiska dotychczas nie wyjaśniono.

Istnieją jednak przypadki, kiedy pod wpływem estradiolu następuje wzrost ciśnienia tętniczego krwi – zwłaszcza rozkurczowego. Jednakże nie można uznać za przeciwwskazane podawanie estradiolu kobietom z nadciśnieniem – wskazane jest natomiast, aby przed przystąpieniem do leczenia hormonalnego spowodować obniżenie ciśnienia.

Przy długotrwałym leczeniu estrogenami ciśnienie tętnicze osiąga wartość sprzed leczenia. Kilkumiesięczne naprzemienne stosowanie estrogenów i gestagenów (etynyloestradiolu oraz etynyloestradiolu i norgestrelu) u kobiet młodych, po kastracji chirurgicznej, nie miało wpływu na ciśnienie tętnicze. Także wielomiesięczne stosowanie mestranolu nie odbija się ujemnie na ciśnieniu tętniczym. Czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu nadciśnienia są m.in. otyłość i nieprawidłowa przemiana lipidów. Mimo rozbieżności sądów i braku ostatecznych dowodów na wyzwalające nadciśnienie działanie estrogenów – większość badaczy uważa, że przy istniejącym nadciśnieniu terapia estrogenami jest przeciwwskazana.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>