DOPAMINA I SEROTONINA

Dopamina. Wpływ dopaminy jest bardziej złożony. Jako neuroprzekaź- nik z ośrodków ponadpodwzgórzowych zwiększa wydzielanie somatoli- beryny. Poza tym wchodzi w interakcję regulacji wydzielania somatoli- beryny i somatostatyny przez glukoreceptory oraz ma bezpośredni hamujący wpływ na wydzielanie hormonu wzrostu przez przysadkę. Ta ostatnia właściwość jest wykorzystywana w leczeniu akromegalii.

Serotonina. Ma wpływ pobudzający i odgrywa rolę w kontroli „epizodycznego” wydzielania hormonu wzrostu, modulując wydzielanie somatostatyny.

Regulacja wydzielania hormonu wzrostu odbywa się również drogą sprzężenia zwrotnego. Hormon wzrostu w mechanizmie tzw. krótkiej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego zmniejsza swoje wydzielanie. Hamująco na wydzielanie hormonu wzrostu działa również somatomedyna.

Zaburzenia mechanizmów regulacji wydzielania hormonu wzrostu mogą być przyczyną zaburzeń procesów wzrostu [14].

Jak wspomniano na str. 42, preparaty lecznicze hormonu wzrostu mogą być wytwarzane biosyntetycznie z użyciem szczepów bakteryjnych Esche- ricńia coli lub mogą być uzyskiwane z ludzkich przysadek. Przysadkowy hormon wzrostu uzyskuje się z przysadek przechowywanych w acetonie lub zamrożonych. Hormon wzrostu z przysadek przechowywanych w acetonie uzyskuje się metodą Rabena lub Wilhelmiego w ich licznych modyfikacjach. Metoda ta jest mniej wydajna, ale łatwiejsza w uzyskiwaniu odpowiedniego poziomu czystości bakteriologicznej i mniej kosztowna. Tą metodą wytwarza się polski preparat Somatohorm. Metoda Roosa lub Lowry’ego, wykorzystująca jako materiał wyjściowy przysadki zamrożone, jest metodą wysokowydajną, ale wymagającą zaangażowania więcej środków w zbiorze przysadek i bardziej rygorystycznego przestrze- gania zasad czystości bakteriologicznej w samym procesie produkcyjnym.

Ampułki liofilizowanego hormonu wzrostu zawierają po 2 mg substancji białkowej, co odpowiada 4 j.m. i są przystosowane do podawania domięśniowego (Somatohorm) lub są dostarczane również w ampułkach zawierających 1 mg {2 j.m,), przystosowanych do podawania podskórnego (Grorm).

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>