Zablokowanie miednicy

Zablokowanie miednicy (zaburzenie działania stawu krzyżowo- -biodrowego) z obja-wami bólowymi rzeko- mokorzeniowymi lub lędźwiobólu.

Bóle stawu biodrowego z zablokowaniem odcinka L5-Sr. Brak ścisłego wskazania pot-wierdzonego radiologicznie. Zesztywnienie stawów (ankyloza).

Świeże uszkodzenie struktury z następczymi obrzękami oraz wylewami (krwiakami). Nieswoiste i swoiste zapalenie stawów.

Zmiany nowotworowe. Nadmierna ruchomość odcinkowa. Blokada kręgu przy współistnieniu zakażenia lub demi- neralizacji.

Brak wolnego ruchu przy mobilizacji kręgu w kierunku przeciwnym do zablokowania.

Zbyt częste nawroty (zabiegów nie należy powtarzać przez 3 do 4 tygodni). Znaczniejsze dysplazje.

Wady postawy (z wtórną blokadą kręgów). Wypadnięcie krążka mię- dzykręgowego (prolapsus nuclei, hernia discalis).

Lędźwioból w ostrym okresie przy objawie Lasegue’a do 30-40°. Blokady ochronne na poziomie Ls-S, przeciw rozluźnieniu dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Znaczna bolesność na poziomie L5-Sr

Zdaniem Webera istnieje zbyt dużo czynników wpływających na wyniki poszczególnych metod i sposobów leczenia, by można było wyciągać jednoznaczne wnioski.

Po prostu przebieg choroby jest najczęściej nie do przewidzenia, skuteczność placebo zaciemnia obraz, a różnorodne zmienne, jak czynniki etiologiczne, zmiany anatomopa- tologiczne, predyspozycje wrodzone, czas trwania choroby oraz czynniki natury psychologicznej i socjoekonomicznej dodatkowo utrudniają wyciąganie wniosków.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>