Wstrzyknięcia podpajęczynówkowe

Wstrzyknięcia podpajęczynówkowe. Metoda ta jest rezerwowana z reguły dla przypadków bardzo silnych bólów, nie przechodzących po wstrzyknięciach zewnątrzoponowych albo u chorych, u których zrosty po przebytych operacjach nie pozwalają na dotarcie kortykosteroidów do miejsca bólu. Zazwyczaj wstrzykuje się 40 mg Methylprednisolone acetate. Ściśle monitorowane podawanie środków znieczulających umożliwia różnicowanie bólów pochodzenia czynnościowego z bólami natury bardziej psychologicznej.

Blokady korzeni nerwowych (okolokorzeniowe). Wybiórcze blokady korzeni nerwowych umożliwiają lokalizowanie chorych korzeni, jak również stwierdzenie, czy uda się znieść ból przed przystąpieniem do zabiegu operacyjnego. Za pomocą fluoroskopii igłę daje się łatwo wkłuć w każdy otwór międzykręgowy. Zetknięcie igły z korzeniem wywołuje ból. Jeżeli wywołany w ten sposób ból przypomina ból, na który pacjent cierpi, oznacza to potwierdzenie wstępnej diagnozy. Korzeń można następnie znieczulić, jeżeli ból znika, stanowi to dalsze potwierdzenie roboczego rozpoznania.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>