Układ nerwowy – kontynuacja

Okolice płatów skroniowych u ludzi wpływają na hamowanie pewnych reakcji seksualnych. Uszkodzenie tych płatów wyzwala u niektórych mężczyzn zboczone reakcje seksualne. Tłumaczy się to w ten sposób, że tendencje do zboczonego zachowania istniały już dawniej u tych mężczyzn, lecz były hamowane i wygaszane przez czynności płatów skroniowych. Uszkodzenie tej czynności znosi funkcje hamujące, wskutek czego „zamaskowane” uprzednio wzory zboczonego zachowania się seksualnego zostają ujawnione. Za powyższym przemawiają coraz liczniejsze doniesienia o wpływie operacji psychochirurgicznych na seksualne zachowanie i odczuwanie u ludzi. Motta (1953) doniósł o ustąpieniu skłonności homoseksualnych po wykonaniu leukotomii transorbi- talnej u 23-letniego mężczyzny. Następstwem wpływu leukotomii na połączenia korowo-mózgowe było osłabienie fantazji homoseksualnych oraz zwiększenia siły woli i podatności na wpływy wychowawcze. Mitschell i współpracownicy (1954) donieśli o ustąpieniu padaczki i fetyszy- zmu po jednostronnej lobektomii skroniowej5. Levine i Albert (1951) donieśli o zniknięciu męczących fantazji homoseksualnych po loboto- mii6. Brousseau i współpracownicy (1953) opisali 37-letniego pedofila, który po rozległym obustronnym podkorowym przecięciu i koagulacji okolic przedczołowych płatów czołowych utracił skłonności zboczone na okres kilku miesięcy.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>