TESTY IN VITRO

– 1, Badania histologiczne. Zmiany histologiczne odpowiadają obrazowi klinicznemu. W pokrzywce jest to nasilony obrzęk podścieliska łączno- tkankbwego z gromadzeniem się płynu surowiczego, w wyprysku i jego odmianach, łącznie z erytrodermią – przerost warstwy ziarnistej z obrzękiem śród- i międzykomórkowym, pęcherzykami śródnaskórkowymi i pa- rakeratozą, w rumieniu trwałym – duże ilości barwnika i niewielkie nacieki okrągłokomórkowe.

Zmiany rozrostowe typu „bujania” rzekomonowotworowego z ropniami śródnaskórkowymi i naciekami zapalnymi w skórze są charakterystyczne dla jodzicy i bromicy.

Częste w zmianach polekowych, zwłaszcza wywołanych doustnym podawaniem leków, s,ą objawy naczyniowe typu stanu zapalnego drobnych naczyń skóry (arteriolitis allergica) z obrzękiem i zwyrodnieniem włók- nikowatym drobnych naczyń oraz naciekami w ich otoczeniu.

Ogólnie można jednak powiedzieć, że nie ma cech histologicznych swoistych dla alergii [25],

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>