Syntetyczne kortykosteroidy i ich zastosowanie

Odrębne zasady dotyczą stosowania leków kortykosteroidowych ze wskazań nagłych, częstokroć w celu ratowania życia. W sytuacjach tego rodzaju stosuje się dożylnie duże dawki kortykosteroidów, jednorazowo albo kilkakrotnie, co 4-6 h, w zależności od potrzeb. Jako graniczny termin tzw. ostrej interwencji przyjmuje się 3 doby. Przykładowe dawki wynoszą 400 mg-2 g hydrokortyzonu, 100 mg-1 g prednizolonu, 5–40 mg deksametazonu na dobę. I tak np. w „pulsacyjnej” metodzie leczenia ciężkich przypadków uszkodzeń nerek w przebiegu tocznia układowego stosuje się dożylnie 1 g metyloprednizolonu na dobę przez 3 dni. Przerwanie leczenia kortykosteroidami podjętego ze wskazań nagłych może być nagłe, z wyjątkiem przypadków, w których przewiduje się konieczność długotrwałej kortykoterapii.

Testy diagnostyczne. Syntetyczne kortykosteroidy znajdują zastosowanie także w testach diagnostycznych (zwłaszcza w nadczynności kory nadnerczy) wykonywanych w celu kontroli regulacji zwrotnej w układzie podwzgórze-przysadka-nadnercza. Preparatem z wyboru jest deksameta- zon, ze względu na niezwykle silny hamujący wpiyw tego steroidu na endogenne wydzielanie kortykotropiny. W klasycznej próbie opisanej przez Liddle’a podaje się 0,5 mg deksametazonu co 6 h przez 2 doby (I etap), a następnie 2 mg co 6 h przez 2 dalsze doby (II etap). Mocz do oznaczeń zawartości hormonów zbiera się w dobie poprzedzającej próbę oraz w drugiej i czwartej dobie próby. W razie prawidłowej czynności nadnerczy, a więc także w otyłości prostej, wydalanie 17-OH-KS z moczem zmniejsza się do 2 mg albo poniżej 2 mg już w drugiej dobie próby, W przysadkowej postaci zespołu Cushinga, tzn. w chorobie Cushinga, zawartość 17-OH-KS w moczu dobowym nie ulega istotnym zmianom w I etapie próby i dopiero po podaniu 8 mg deksametazonu na dobę zmniejsza się zazwyczaj o połowę. W autonomicznych guzach kory nadnerczy i w zespole ektopowej kortykotropiny obie dawki deksametazonu nie wpływają hamująco na wydzielanie 17-OH-KS wskazując, że wydzielanie kortyzolu nie podlega wpływom regulacyjnym przysadki.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>