Seksuologia społeczna

Wyobrażenia potoczne na temat zachowań seksualnych nie są jednolite. Przykładowo wyróżnimy tu trzy ich typy: panseksualizm, hedonizmseksualny oraz liberalizm seksualny. Każde z tych stanowisk znajduje swoje odbicie w sztuce, każde prowadzi do określonych zachowań związanych z przypisywaniem tym sprawom takiej czy innej doniosłości w życiu, każde znajduje pewne uzasadnienie w naukowym podejściu do spraw seksu, ale też każde z nich wykazuje jednostronności mogące prowadzić do zjawisk szkodliwych społecznie.

We współczesnej kulturze amerykańskiej panuje szeroko rozpowszechnione przekonanie, że seks stanowi siłę napędową działania ludzkiego, że jego wpływ na życie człowieka polega przede wszystkim na zwiększeniu aktywności indywidualnej, a także społecznej. Jest to pogląd charakterystyczny dla społeczeństwa zmęczonego nadmiernym rozwojem cywilizacji technicznej, dla człowieka osaczonego przez wytwory przemysłu, człowieka, któremu grozi coraz bardziej automatyzacja i mechanizacja życia, wyzbytego wiary i pozbawionego w znacznej mierze naturalnych sił biologicznych. Tam, gdzie panuje sceptycyzm wobec spraw religijnych, ideologii społeczno-politycznej, gdzie przestają działać bodźce ku pomnażaniu bogactw i uzyskiwaniu znaczenia społecznego, gdzie postawa wobec życia jest pełna rezerwy i wahań – seks wydaje się siłą witalną, która może spełniać doniosłą rolę w każdej dziedzinie życia. Wystarczy przeczytać typową powieść amerykańską czy obejrzeć standardowy film, by dostrzec, że pojęcie osłabiania potencji seksualnej łączone jest z impotencją psychiczną. Życie, w którym człowiek nie korzysta w pełni ze swoich możliwości, wydaje się pozbawione sensu, a w skrajnych przypadkach dochodzi do głosu freudowski instynkt samozniszczenia. Stanowisko takie odbija się w sposób bardzo znamienny np. w filmie Szpital, będącym wielką metaforą, zmierzającą do odsłonięcia istotnych niebezpieczeństw współczesnego życia w zakresie stosunków międzyludzkich, gdzie ludzie przestają już być dla siebie rozpoznawalni, tracą swoją indywidualność, stają się numerem, gdzie seks uwidoczniony jest jako siła zdolna odrodzić człowieka i przywrócić mu zdolność do podjęcia walki z istniejącym stanem rzeczy.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>