Rozrodczak jajnika

Rozrodczak jajnika jest guzem złośliwym o budowie zasadniczo różnej od budowy jądrzaka (cewkowego gruczolaka) tego narządu. Składa się on z komórek nabłonkowych średniej wielkości, kształtu wielokątnego lub okrągłego, z dużym okrągłym lub owalnym, słabo barwiącym się jądrem i jasną protoplazmą zawierającą glikogen. Komórki te, ułożone w gniazda i sznury w luźnej tkance łącznej, zawierającej znaczną liczbę limfocytów (jedna ze znamiennych cech rozrodczaka), przejawiają skłonność do układh pęcherzykowatego i do tworzenia wielojądrowych komórek olbrzymich.

Guz ten rozwija się stosunkowo często u dzieci i u młodych kobiet między 10 a 20 rokiem życia. Jest jednak rzadkim nowotworem. W 30-35% przypadków występuje w obu jajnikach.

Pochodzenie rozrodczaka nie jest znane. Niektórzy badacze utrzymują, że rozwija się on z niezróżnicowanych jeszcze komórek nabłonka płciowego, inni utożsamiają utkanie guza z tkanką gruźliczą, a jeszcze inni wywodzą ten nowotwór z’ nieprawidłowych komórek Langhansa. Za tą ostatnią teorią ma przemawiać fakt, że w razie rozwoju rozrodczaka jajnika w moczu pojawia się większa ilość gonadotrofin. b Nazwa zaproponowana przez Zubrzyckiego (wg prof. L. Paszkiewicza – nasieniak).

W zasadzie rozrodczak jest guzem pod względem hormonalnym obojętnym i nie powoduje żadnych zaburzeń czynności wewnątrzwydzielniczej. Nie można jednak uważać tego za regułę, gdyż czasami nowotwór ten daje objawy maskuli- nizacji.

Rozrodczak występuje bardzo często u kobiet wykazujących niedorozwój części płciowych oraz u obojnaków rzekomych. W przypadkach znaczniejszego niedorozwoju części płciowych może dojść do zatrzymania miesiączek (amenorrhoea primaría).

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>