Rozmiar prącia

Do niedawna rozpowszechniony był fałszywy pogląd o konieczności ograniczania aktywności seksualnej ze względu na możliwość „wyczerpania” się popędu seksualnego. Jednak potencja seksualna jest większa i dłużej się utrzymuje (nawet do późnego wieku starczego) u tych ludzi, którzy utrzymywali uregulowane, częste stosunki płciowe, niż u tych, którzy miewali je rzadko i nieregularnie. U tych ostatnich występowało zjawisko zaniku funkcji seksualnych z nieczynności, podobnie jak z nie- czynności zanikają mięśnie. Aparatem psychoseksualnym rządzą podobne prawa jak mięśniowym. Czynność jest bodźcem ewolucyjnym dla narządu, to znaczy im częstsza jest czynność, tym łatwiej się dany narząd rozwija w procesie ewolucji.

Istnieje możliwość wtórnego zmniejszenia się rozmiarów prącia (w porównaniu do uprzedniej wielkości) u mężczyzn cierpiących na impotencję. Wyraźne zmniejszenie się rozmiarów prącia występuje już po upływie 2-4 lat od czasu, w którym pojawiła się impotencja. Świadczy to o znaczeniu regularnego treningu aparatu psychoseksualnego dla zachowania prawidłowych rozmiarów prącia. Przejściowe zmniejszenie się rozmiarów prącia następuje również w wyniku działania takich czynników, jak duże zmęczenie fizyczne lub obniżona tempertura (np. od pływania w zimnej wodzie).

Rozmiar prącia bardziej niż jakiegokolwiek innego narządu jest nieproporcjonalny do rozwoju (rozmiaru) organizmu. Nie stwierdza się prawie żadnej zależności długości prącia od wysokości ciała. Rozmiar prącia w stanie zwiotczenia nie jest też czynnikiem decydującym o dostosowaniu seksualnym partnerów. O pełnym dostosowaniu seksualnym decydują przede wszystkim inne i różnorodne czynniki, takie jak zdolność akomodacyjna pochwy oraz związki uczuciowe, kultura i doświadczenie seksualne partnerów.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>