Przypadki zaniedbanego raka szyjki macicznej

W przypadkach zaniedbanego raka szyjki macicznej nie zawsze da się zastosować jakiekolwiek skuteczne leczenie, jakkolwiek nie można zapominać, że terapia energią promienistą często zdolna jest przyczynić się do poprawy stanu chorobowego i przynosi ulgę w cierpieniach.

W każdym razie nie należy zalecać częściowej operacji w celu usunięcia mas nowotworowych, a więc skrobania macicy i kauteryzacji. Wskazaniem do tych ostatnich zabiegów mogłoby być tylko bardzo obfite krwawienie, które zdarza się rzadko. Trzeba bowiem liczyć się z tym, iż po kauteryzacji przychodzi do gnicia obumarłych tkanek. Dlatego w przypadkach dużego krwawienia z owrzodzenia rakowego lepiej jest stosować zmywania jakimikolwiek rozczynami chemicznymi, mającymi zdolność powstrzymywania upływu krwi (np.i% roztworem formaliny). Rozczyny takie winny oddziaływać na szyjkę macicy przynajmniej przez kilka minut.

Unikanie usuwania mas nowotworowych za pomocą ostrej łyżeczki tłumaczy się spostrzeganym często po skrobaniu macicy uczynnianiem się nowotworu i szybkim występowaniem przerzutów raka. Z tych samych względów i inne rękoczyny, przedsiębrane np. w celach rozpoznawczych (wycinek podejrzanej tkanki w celu zbadania histologicznego), winny być dokonywane bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia (przed zabiegiem operacyjnym lub zastosowaniem energii promienistej).

Bezcelowość i szkodliwość niedoszczętnych zabiegów operacyjnych jest tu oczywista. Bardzo szybko przychodzi po nich do pogorszenia się stanu chorobowego i do przerzutów, jeśli nawet zagojenie samej rany operacyjnej nastąpi bez powikłań.

Jeśli jednak przestrzykiwaniem pochwy rozczynami działającymi jako anti- stiptica i tamponadą pochwy nie da się zatamować krwotoku z owrzodzenia rakowego, użycie ostrej łyżeczki staje się konieczne.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>