Objawy towarzyszące uwięźnięciu macicy ciężarnej

Bardzo ważne natomiast jest ustosunkowanie się lekarza do zagadnienia ciąż w tyłozgiętej macicy, która nie była odprowadzona i leczona przez założeni krążka. Nie ulega wątpliwości, że tylozgięta, ciężarna macica pozostaje zrazu w ty nieprawidłowym położeniu. W miarę rozwoju ciąży położenie jej może być rozmaite W dużym odsetku przypadków dochodzi do samoistnego podniesienia się tyło żgiętego trzonu.

Pewną rolę odgrywają tutaj więzadła obie, które pociągają powiększony narząd ku przodowi. Jeśli jednak trzon ńie zdoła się wyprostować, łatwo dojść może albo do poronienia i, to zwykle między 2-4. miesiącem ciąży, albo też do uwięźnięcia macicy (incarceratio uteri retrofiecti gravidi). Objawy towarzyszące uwięźnięciu macicy ciężarnej są uzależnione w pewnej mierze od tego, czy mamy do czynienia z jej tyłozgięciem, czy też tylopochyleniem.

W przypadku tyłozgięcia niepokojące objawy występują zwykle wcześniej (z końcem 3 miesiąca ciąży). Polegają one na zaburzeniach czynności pęcherza moczowego, które są następstwem zapalenia pęcherza, a nawet zgorzeli jego ścianek. W przypadkach tyłopochylenia głównym objawem jest ucisk na prostnicę, podczas gdy objawy pęcherzowe (np. ischuńa paradoxa) – przynajmniej z początku – nie są tak wybitnie zaznaczone. Występują one dopiero w połowie czwartego miesiąca ciąży.

Możliwość powstania wspomnianych powikłań w przebiegu ciąży w tyło- zgiętej lub tyłopochylonej macicy sprawia, że stwierdzenie tego rodzaju przemieszczeń macicy jest wskazaniem do natychmiastowego odprowadzenia trzonu i założenia krążka na okres 14-16 tygodni, gdyż przypuszczenie, że macica może sama wyprostować się, nie zawsze się sprawdza.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>